جمعه 8 مهر 1401   18:54:17

شرایط احراز اخذ تأیید صلاحیت بازرسی تجهیزات شهربازی (سبک ، نیمه سنگین ، سنگین )

داشتن تایید صلاحیت ISO/IEC17020 در زمینه بازرسی جوش و انجام آزمون های غیر مخرب (PT,MT,VT,UT,RTI) در سازه های صنعتی الزامی می باشد.