اطلاعیه ها

استفاده از نشان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

1400/1/24 سه‌شنبه
.
 

 
بسمه تعالی

استفاده از نشان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

"به اطلاع کلیه ی آزمایشگاه های کالیبراسیون دارای گواهینامه تایید صلاحیت از این مرکز می رساند، ارائه و صدور هر گونه گواهی یا نتایج کالیبراسیون برای آزمایشگاه هایی که دارای گواهینامه استاندارد 17025 و تحت اعتبار این مرکز می باشند، مستلزم درج نشان این مرکز مطابق با الزامات می باشد و در صورت عدم درج نشان مرکز بر روی نتایج صادر شده در حوزه فعالیت های تایید صلاحیت شده، موضوع بررسی و پرونده آن آزمایشگاه به کمیته جهت تصمیم گیری ارجاع خواهد گردید، همچنین لازم به ذکر است که گواهی های کالیبراسیون صادر شده بدون نشان این مرکز و یا مراکز اعتبار دهی معتبر، مورد تایید این مرکز نبوده و در صورت مشاهده در  ارزیابی ها برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت."