اخبار

تصمیم گیری برای 16 آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون و اندازه شناسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

1401/5/3 دوشنبه
هشتمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون در تاریخ 1401/05/02 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با اعطاء گواهینامه برای 12 آزمایشگاه، ابطال گواهینامه برای 1 آزمایشگاه و تمدید(تغییر/افزایش/کاهش دامنه) گواهینامه برای 1 آزمایشگاه دیگر موافقت گردید. ضمنا با اعطاء گواهینامه برای 2 آزمایشگاه اندازه شناسی قانونی موافقت گردید. یادآوری: این خبر صرفا جهت اطلاع رسانی در پورتال مرکز تهیه شده است ملاک شروع فعالیت برای آزمایشگاهها، دریافت گواهینامه معتبر از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران می باشد.
.
هشتمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون در تاریخ  1401/05/02  با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با اعطاء گواهینامه برای 12 آزمایشگاه، ابطال گواهینامه برای 1 آزمایشگاه و تمدید(تغییر/افزایش/کاهش دامنه) گواهینامه برای 1 آزمایشگاه دیگر موافقت گردید.
ضمنا با اعطاء گواهینامه برای 2 آزمایشگاه اندازه شناسی قانونی موافقت گردید.
یادآوری: این خبر صرفا جهت اطلاع رسانی در پورتال مرکز تهیه شده است ملاک شروع فعالیت برای آزمایشگاهها، دریافت گواهینامه معتبر از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران می باشد.
 1. آزمایشگاه شرکت مشاوران ایمنی پنج او هفت (اعطاء) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
 2. آزمایشگاه شرکت مرکز ملی علوم و فنون لیزر (اعطاء) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
 3. آزمایشگاه شرکت نیکان اکسیر آزما (اعطاء) زمینه فعالیت: شیمی-بسته بندی
 4. آزمایشگاه شرکت صنایع چراغ جلوی اتومبیل مدرن (اعطاء) زمینه فعالیت: خودرو و نیرو محرکه
 5. آزمایشگاه شرکت لوله و ماشین سازی ایران (اعطاء) زمینه فعالیت: متالوژی
 6. آزمایشگاه شرکت سیم و کابل کاوه تک (اعطاء) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
 7. آزمایشگاه شرکت رادمان کاویان سپاهان (اعطاء) زمینه فعالیت: متالوژی
 8. آزمایشگاه شرکت تولیدی سیم و کابل آمل  (اعطاء) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
 9. آزمایشگاه شرکت تولیدی مدل پلاستیک (اعطاء) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
 10. آزمایشگاه شرکت استام صنعت (تمدید-اصلاح گواهینامه) زمینه فعالیت: خودرو و نیرو محرکه
 11. آزمایشگاه شرکت سپید طب آزمون (اعطاء) زمینه فعالیت: شیمی
 12. آزمایشگاه شرکت اسپادانا قیر پاسارگاد (اعطاء) زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
 13. آزمایشگاه شرکت خدمات آزمایشگاهی فناوران آیریانا کیهان (اعطاء) زمینه فعالیت: فناوری اطلاعات
 14. آزمایشگاه شرکت صفا صنعت آذربایجان (ابطال گواهینامه) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 15. آزمایشگاه شرکت تدبیر انرژی هیرکان (اعطاء) زمینه فعالیت: اندازه شناسی قانونی
 16. آزمایشگاه شرکت پویندگان بهبود کیفیت (اعطاء) زمینه فعالیت: اندازه شناسی قانونی