اطلاعیه و فراخوان

بيشتر

پنجشنبه1403/3/24

17:19:4

674

اطلاعیه افزایش دامنه شمول فعالیت‌های مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در زمینه تایید صلاحیت نهادهای گواهی کننده حلال

مركز ملي تاييد صلاحيت ايران در راستاي پاسخ به نیاز جامعه براساس ضوابط ملی و بین‌المللی نسبت به افزایش دامنه فعالیت‌های خود در زمینه تایید صلاحیت نهادهای گواهی کننده حلال براساس طرح گواهی کردن برای محصولات حلال و استاندارد OIC/ SMIIC 2 اقدام نموده است. لذا متقاضیان تایید صلاحیت در زمینه فوق‌الذکر می‌توانند نسبت به ارائه درخواست به همراه مدارک و مستندات مربوطه اقدام نمایند.
لازم به ذکر است علاقه‌مندان و ذینفعان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص به پرتال اطلاع رسانی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به نشانی http://naciportal.inso.gov.ir، خدمات مرکز، سازمان‌های گواهی کننده، مراجعه و یا با تلفن‌های بخش نهادهای گواهی کننده ساختمان شهامتی تماس حاصل نمایند.

فایل مربوطه