سه‌شنبه1403/3/29

17:35:2

526

اعطای اولین گواهینامه اعتبار بخشی آزمایشگاه تشخیص طبی توسط رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

همزمان با سالروز جهانی تایید صلاحیت، گواهینامه اعتبار بخشی اولین آزمایشگاه تشخیص طبی براساس ویرایش جدید ( 2022) استاندارد 15189 با حضور رئیس و معاونین مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و مدیر آزمایشگاه پیوند اعطا گردید.
 
دکتر هاشمی در آئین افتتاحیه آزمایشگاه تشخیص طبی پیوند به اهمیت تایید صلاحیت و اعتبار بخشی اشاره کرد و گفت : در عین حال که اعتبار بخشی زمینه ساز اطمینان و اعتماد متقاضیان و مراجعه کنندگان به نتایج آزمون ها و خصوصا آزمایشهای مرتبط با حوزه سلامت جامعه می گرددبیان کننده توانمندی ، کیفیت و انطباق حداکثری آزمایشگاه با استاندارد ها  می باشد .

عضو شورای عالی استاندارد به عضویت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در اتحادیه بین المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی اشاره کرد و گفت : از جمله آثار و برکات همترازی و عضویت در مجامع بین المللی،  پذیرش نتایج آزمون آزمایشگاه های مورد تایید مرکز در بیش از 110 کشور جهان می باشد.

 رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ضمن بازدید از بخش های هماتولوژی، میکروب شناسی، ایمونولوژی-سرولوژی، بیولوشیمی، پاتولوژی و ژنتی آزمایشگاه گواهینامه اعتبار بخشی آزمایشگاه را طی آیین رسمی به مدیر آزمایشگاه اعطا نمود .

آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی پیوند، با دریافت گواهینامه استاندارد 15189 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در سال 1403، به عنوان اولین آزمایشگاه پزشکی مطابق با استاندارد 15189 ویرایش 2022 در کشور، پس از طی مراحل ارزیابی توسط ارزیابان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گواهینامه تایید صلاحیت خود را در دامنه های هماتولوژی، میکروب شناسی، ایمونولوژی-سرولوژی، بیولوشیمی، پاتولوژی و ژنتیک دریافت نمود.