**...**
فرم جستجو کاربر 95.02.15
نام شرکت
نشانی دفتر شرکت

مرتب سازی u
215 رکورد
رديف نام شرکتنشانی شرکت و تلفن
1شرکت مهندسی ارزیابان انطباق رابین
تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس پلاک 9 واحد 203
کدپستی: 1514934936
تلفن: 02188659200
دورنگار: 02188781275
پست الکترونیک: info@rcaco.com
گواهینامه ها
2جهان آزما صنعت
خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان پاسداران
حاشیه میدان جانبازان پلاک 34
کدپستی: 9717754118
تلفن: 05632035163
دورنگار: 05632035163
پست الکترونیک: jas.ins.co@gmail.com
گواهینامه ها
 • دامنه شمول: - آسانسور
  شماره انحصاری تایید صلاحیت: NACI/IB1237-00
  نوع گواهینامه تایید صلاحیت: نوع الف ISO/IEC 17020
  تاریخ صدور اولیه: 1402/11/08
  تاریخ اعتبار گواهینامه: 1405/11/08
  تصویر گواهینامهDownload
3شرکت صحت کیفیت آریا
تهران- پیچ شمیران- خیابان انقلاب اسلامی- ابتدای خیابان بهار جنوبی
برج بهار پلاک 37 طبقه هشتم اداری واحد 700
کدپستی: 1561636747
تلفن: 02177603593
دورنگار: 02177603593
پست الکترونیک: info@aqacompany.com
گواهینامه ها
 • دامنه شمول: - خودرو و نیروی محرکه
  شماره انحصاری تایید صلاحیت: NACI/IB1238-00
  نوع گواهینامه تایید صلاحیت: نوع الف ISO/IEC 17020
  تاریخ صدور اولیه: 1402/12/09
  تاریخ اعتبار گواهینامه: 1405/12/09
  تصویر گواهینامهDownload
4شرکت بین المللی صنعت مهندسی ابتکار آبی کیش
تهران- خیابان شریعتی- خیابان یزدانیان- خیابان سیمای جنوبی پ5
کدپستی: 1913813191
تلفن: 02122902076-8
دورنگار: 02122902076-8(داخلی15)
پست الکترونیک: info@bsmico.com
گواهینامه ها
 • دامنه شمول: - کالا ( صادراتی و وارداتی)
  شماره انحصاری تایید صلاحیت: NACI/IB1235-00
  نوع گواهینامه تایید صلاحیت: نوع الف ISO/IEC 17020
  تاریخ صدور اولیه: 1402/11/01
  تاریخ اعتبار گواهینامه: 1403/11/01
  تصویر گواهینامهDownload
5شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو
تهران - خیابان میرداماد - خیابان مصدق شمالی پلاک 6
کدپستی: 1918983553
تلفن: 02191091099
دورنگار: 02122223129
پست الکترونیک: info@techinco.net
گواهینامه ها
12345678910...>>>
جمعه 31 فروردین 1403 05:12:53