شرح وظایف و ماموریت ها

1401/9/7 دوشنبه
ردیف وظایف و ماموریت ها ی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
1 مطابق بند 10 ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به عنوان تنها مرجع رسمی، وظیفه اعتبار بخشی و تایید صلاحیت کلیه نهادهای ارزیابی انطباق را برعهده دارد.
2 مطابق ماده 8 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد نهادهای اعتباردهی که به صورت مستقل از فعالیت های استاندارد سازی فعالیت می کنند در چهارچوب الزامات بین المللی موظف به تایید صلاحیت موسسات ارزیابی انطباق در جهت پذیرش گواهینامه های صادره در سطوح بین المللی می باشند.
 
3 مطابق ماده 9 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
 
فعالیت های اعتبار بخشی در مرکز ملی تایید صلاحیت ایران انجام می پذیرد که رئیس آن به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب شورای عالی استاندارد و با حکم رئیس سازمان برای مدت چهار سال انتخاب می شود.
 
4 مطابق تبصره  ماده 18 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
 
سازمان تنها مرجع رسمی برای تایید صلاحیت شرکت ها و موسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی است.
 
5 مطابق تبصره  ماده 32 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در حوزه تایید صلاحیت، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع تخصصی بین المللی و منطقه ای بر عهده مرکز ملی تایید صلاحیت است.
 
6 مطابق ماده 34 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ارکان سازمان ملی استاندارد ایران عبارت است از:1-  شورای عالی استاندارد 2- رئیس سازمان شورای عالی استاندارد
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران  در ترکیب شورای عالی استاندارد می باشد
ماده 34- ترکیب شورای‌عالی استاندارد عبارت است از:
1- رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای‌عالی و در غیاب وی معاون اول رئیس‌جمهور
2- رئیس سازمان به‌عنوان دبیر شورای‌عالی
3- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
4- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
5- وزرای «امور اقتصادی و دارایی»، «علوم، تحقیقات و فناوری»، «راه و شهرسازی»، «جهاد کشاورزی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «نفت»، «نیرو»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»
6- دادستان کل کشور
7- رئیس سازمان بازرسی کل کشور
8- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرتبط با حوزه استاندارد
9- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
10- رئیس اتاق تعاون ایران
11- رئیس اتاق اصناف ایران
12- چهار نفر متخصص باتجربه در امور استاندارد به پیشنهاد رئیس سازمان و حکم رئیس جمهور برای مدت چهار سال
13- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
14- رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران

15- رئیس شورای رقابت