دوشنبه 3 مهر 1402   17:54:31
فهرست شرکت های تایید صلاحیت شده بازرسی جوش
لیست شرکتهای جوش تحت کاربر

مجوز دیدن نمونه از موجودیت را نداريد!
نام شرکت/سازمان
دامنه شمول
تاریخ اعتبار
آدرس و تلفن
نوع گواهینامه تایید صلاحیت

مرتب سازی u
50 رکورد
 • 1. نام شرکت/سازمان: شرکت بازرسی فنی و مهندسی زاگرس تطبیق کالا
  زمینه بازرسی: بازرسی جوش
  دامنه شمول: بازرسی جوش و آزمون های غیر مخرب(PT, UT, VT, MT) در سازه های فلزی ساختمانی و صنعتی
  تاریخ صدور اولیه: 1392/09/04
  تاریخ اعتبار: 1395/09/04
  آدرس و تلفن: به نشانی: تهران، آیت ا... کاشانی، جنب رامین شمالی، طبقه فوقانی بانک سرمایه ، شماره 266
  کد پستی: 1481874183
  تلفن: 44099691-021
  دورنگار: 44075110-021
  پست الکترونیک: info@zagros-co.org

  نوع گواهینامه تایید صلاحیت: نوع الف بر اساس استاندارد ایران- ایزو/آی ای سی 17020
  تصویر گواهینامهDownload
 • 2. نام شرکت/سازمان: شرکت پیشتازان نوآوری در توسعه(پنتا)
  زمینه بازرسی: بازرسی جوش
  دامنه شمول: بازرسی جوش و آزمون های غیر مخرب
  (PT, UT, VT, MT) در سازه های فلزی ساختمانی و صنعتی

  تاریخ صدور اولیه: 1392/09/04
  تاریخ اعتبار: 1395/09/04
  آدرس و تلفن: به نشانی:
  -دفتر مرکزی: اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی، ساختمان فن آفرینی1، واحد 239
  کد پستی: 8415683111
  -دفتر تهران، خیابان سهره وردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، خیابان هفتم، پلاک 7
  تلفن:2- 3932091 -0311 و 88530873-021
  دورنگار:3932090 -0311 و 88530850-021
  پست الکترونیک: info@penta.ir

  نوع گواهینامه تایید صلاحیت: نوع الف بر اساس استاندارد ایران- ایزو/آی ای سی 17020
  تصویر گواهینامهDownload
 • 3. نام شرکت/سازمان: آب کرخه
  زمینه بازرسی: بازرسی جوش
  دامنه شمول: بازرسی جوش و آزمون های غیر مخرب
  (PT, UT, VT, MT,RTI) در سازه های فلزی ساختمانی و صنعتی

  تاریخ صدور اولیه: 1392/09/04
  تاریخ اعتبار: 1395/09/04
  آدرس و تلفن: به نشانی:
  -دفتر مرکزی: اهواز، میدان هجرت، پلاک 7
  -دفتر تهران، میدان کاج، خیابان نهم، پلاک 12، طبقه سوم، واحد 5
  تلفن:5-3366143-0611 ، 22139039-021
  دورنگار: 3366142-0611، 22139039-021
  پست الکترونیک: info@abkarkheh.ir

  تصویر گواهینامهDownload
 • 4. نام شرکت/سازمان: شرکت مهندسی سازه کیفیت پایدار
  زمینه بازرسی: بازرسی جوش
  دامنه شمول: بازرسی جوش و انجام آزمون های غیر مخرب
  (PT, UT, VT, MT & RTI) در سازه های فلزی ساختمانی و صنعتی

  تاریخ صدور اولیه: 1390/02/25
  تاریخ اعتبار: 1395/06/31
  آدرس و تلفن: نشانی: تهران، بلوار آیت ا... کاشانی، مقابل خیابان نجف زاده فروتن، پلاک 88، طبقه اول
  کد پستی: 1481896943
  تلفن: 44008512-021 و 44008513-021
  دورنگار: 44008514-021
  پست الکترونیک: info@paidarquality.com

  نوع گواهینامه تایید صلاحیت: نوع الف بر اساس استاندارد ایران- ایزو/آی ای سی 17020
  تصویر گواهینامهDownload
 • 5. نام شرکت/سازمان: شرکت بازرسی مهندسی انطباق آوران
  زمینه بازرسی: بازرسی جوش
  دامنه شمول: بازرسی جوش و آزمون های غیر مخرب
  (PT, UT, VT, MT,RTI) در سازه های فلزی ساختمانی و صنعتی

  تاریخ صدور اولیه: 1392/06/31
  تاریخ اعتبار: 1395/06/31
  آدرس و تلفن: نشانی: استان خوزستان، اهواز، بلوار پاسداران، جنب شهرک صنعتی، برج IT ،
  طبقه هفتم، واحد 4
  کد پستی 6165759571
  تلفن: 4447079و 4447240- 0611
  دورنگار: 4447251- 0611
  پست الکترونیک: info@entebaghavaran.com

  نوع گواهینامه تایید صلاحیت: نوع الف بر اساس استاندارد ایران- ایزو/آی ای سی 17020
  تصویر گواهینامهDownload
12345678910>>>
1392/5/20 یکشنبه