یکشنبه 26 فروردین 1403   00:55:23
نام مرکز
نام استان
زمینه فعالیت
شماره گواهینامه
اعتبار تا تاریخ

 • نام مرکز: بهینه فرآیند آزما
  نام استان: تهران
  زمینه فعالیت: دما
  فشار
  جرم
  حجم
  دانسیته

  شماره گواهینامه: NACI/Pt/105
  اعتبار تا تاریخ: 1404/11/15
  تلفن: 021-52888002
  نمابر: 021-52888002
  فایل مربوطهDownload
 • نام مرکز: شایا شیمی شریف
  نام استان: تهران
  زمینه فعالیت: فلزات پایه آهن
  پلاستیک و لاستیک
  پلاستیک
  آب

  شماره گواهینامه: NACI/Pt/106
  اعتبار تا تاریخ: 1404/11/15
  تلفن: 71053158-021
  نمابر: 71053158-021
  فایل مربوطهDownload
 • نام مرکز: شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد
  نام استان: تهران
  زمینه فعالیت: آزمونهای آبهای سطحی و زیرزمینی و فاضلاب و آهن اسفنجی و گندله آهن
  شماره گواهینامه: NACI/Pt/101
  اعتبار تا تاریخ: 1405/09/30
  تلفن: 021-88546426
  نمابر: 86030627- 021
  فایل مربوطهDownload