شنبه 19 آذر 1401   12:07:47
نام مرکز
نام استان
زمینه فعالیت
شماره گواهینامه
اعتبار تا تاریخ

 • نام مرکز: شرکت فنون آزمایشگاهی خاورمیانه
  نام استان: تهران
  زمینه فعالیت: آزمونهای لاستیک، پلاستیک، فلزات، موادغذایی، آب و فاضلاب، خاک، میکروبیولوژی آب
  شماره گواهینامه: NACI/Pt/103
  اعتبار تا تاریخ: 1402/06/25
  تلفن: 40440029 021
  نمابر: 40448610 021
  فایل مربوطهDownload
 • نام مرکز: شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد
  نام استان: تهران
  زمینه فعالیت: آزمونهای آبهای سطحی و زیرزمینی و فاضلاب و آهن اسفنجی و گندله آهن
  شماره گواهینامه: NACI/Pt/101
  اعتبار تا تاریخ: 1405/09/30
  تلفن: 021-88546426
  نمابر: 86030627- 021
  فایل مربوطهDownload