روسای گروه

1401/9/7 دوشنبه
88931907-88931906-88949186-88949185-88896386-88896387-88896388-88896398-88896399 شماره تماس های مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
(ساختمان پزشکپور)
88904191-88897936-88897935-88897934 شماره تماس های معاونت بازرسی و معاونت نهادهای گواهی کننده مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
(ساختمان شهامتی )
تهران خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از خیابان زرتشت، کوچه پزشکپور، پلاک 23
تهران خیابان ولیعصر(عج)، خیابان شهامتی ، پلاک 33
آدرس
دبیرخانه برای ارسال فاکس: 88949185
88896386-021 الی 9 داخلی 2222
دبیرخانه
شماره داخلی نام و نام خانوادگی ردیف
                                                                          بخش ریاست مرکز

88931906
88931907
3001-3002
جناب آقای دکتر سید محمود هاشمی رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران 1

جناب آقای علیزاده (  مسئول دفتر )
2
3003 جناب آقای اولیایی (مسئول بانک ارزیابان ) 3
2013 سر کار خانم حلوانی ( رئيس گروه تاييد صلاحيت نهادها و مراکز آموزشي ) 4
1014 جناب آقای عیسی زاده 5
1115 جناب آقای احسانی حراست 6
3004 جناب آقای خواجوی (امور فناوری اطلاعات) 7
                                                          معاونت آزمایشگاه ها
1114 جناب  آقای رحمانی  معاون آزمایشگاه 1
1102 سرکار خانم بهین بخت ( امور دفتری معاونت و چاپ گواهینامه 17025) 2
3005 جناب آقای رحمتی ( مسول پیگیری شکایات و عملکرد) 3
1103 سرکار خانم باقری 4
گروه اندازه شناسی ،اوزان و مقیاسها-کالیبراسیون- اندازه شناسی قانونی صحه گذاری و تصدیق (17029)
1009 رئیس گروه: جناب آقای اصغر صالحی 5
1008 کارشناس: جناب آقای محمدصالح کریمی
2014 کارشناس:  جناب آقای سید محمد سید علوی 7
گروه برق و الکترونیک- فناوری اطلاعات و ارتباطات مهندسی پزشکی- انرژِ خدمات- محیط زیست- مکانیک و فلزشناسی انگ و فلزات گرانبها خودرو
1005 رئیس گروه: جناب آقای نوید نوله دان 8
1004 کارشناس:  جناب آقای مصطفی شجاعی ( برق و الکترونیک) 9
1003 کارشناس:  جناب آقای محمود حسین پور  (مکانیک و فلزشناسی،خودرو و نیرومحرکه) 10
2008 کارشناس:  جناب آقای مهرزاد حسنی (مکانیک و فلزشناسی،خودرو و نیرومحرکه) 11
2009 کارشناس:  جناب آقای سید مهدی موسوی (مکانیک و فلزشناسی،خودرو و نیرومحرکه) 12
1007 کارشناس:  جناب آقای علی صداقت ( برق و الکترونیک) 13
2010 کارشناس:  جناب آقای احسان عبدی (انرژی،مکانیک و فلزشناسی،خودرو و نیرومحرکه) 14
گروه مصالح و فرآورده های ساختمانی برگزار کنندگان آزمون مهارت(17043)
1105 رئیس گروه: سرکار خانم عاطفه حسن پور 15
1113 کارشناس:  جناب آقای علیرضا مقدادیان 16
1012 کارشناس:  جناب آقای رسول شعبانلو 17
گروه پتروشیمی پلیمر فرآورده های نفتی نساجی- چوب- بسته بندی کاغذ و سلولزی
تولید کنندگان مواد مرجع (17034)
1006 رئیس گروه: جناب آقای احسان محرابی 18
1104 کارشناس:  سرکار خانم الهام میشانی 19
1045 کارشناس:  جناب آقای سهراب فغانی 20
1101 کارشناس:  جناب آقای مصطفی حنجری 21
گروه غذایی و کشاورزی میکروبیولوژی و بیولوژی تعیین ماهیت
تشخیص طبی و پزشکی (15189)
1108 رئیس گروه: سرکار خانم بهاره معانی 22
1106 کارشناس(تعیین ماهیت):  سرکار خانم سمیه صابریان 23
2115 کارشناس:  سرکار مینا سادات تقوی 24
2101 کارشناس:  جناب آقای کیاوش قیاسی 25
2007 کارشناس:  جناب آقای نوید محمدپور 26
                                                  معاونت بازرسی ( ساختمان شهامتی )
124 معاون بازرسی 1
132 سرکار خانم دستیار (رییس گروه بازرسی) 2
121 سرکار خانم طارمی 3
122 سرکار خانم شیرازی 4
118 سرکار خانم صادقی 5
120 جناب آقای چراغی 6
105 جناب آقای دهقان 7
129 جناب آقای فرزانه 8
131 سرکار خانم تقوی                                         9
128 سرکار خانم شکوهی                                        10
109 سرکار خانم درستکار                                11
102 جناب آقای صباغی                                    12
103 جناب آقای بهرامی 13
112 جناب آقای مهیاری 14
                                           معاونت نهادهاي گواهی کننده ( ساختمان شهامتی)
280 سرکار خانم زرین چنگ ( معاونت نهادهاي گواهی کننده) 1
116 سرکار خانم شاهوردی ( رئیس گروه  نهادهای گواهی کننده) 2
126 سرکار خانم عباسپور 3
130 سرکار خانم چنگیز عباسی 4
114 جناب آقای فلاح 5
119 جناب آقای جلیلوند 6
125 جناب آقای عوض پور 7
                                            امور اداری مالی ( ساختمان پزشک پور)
آدرس ایمیل واحد مالی(  جهت ارسال مستندات واریزی در قالب فایل  PDF  ):
Peyment.assessment@inso.gov.ir
1111 جناب آقای نتاج (امور اداری و ذیحسابی ) 7
1011 جناب آقای لطیفیان (دبیرخانه - امور مالی) 8
1010 جناب آقای پور کیانی (امور مالی اداری ) 9