کارشناسان

1401/9/8 سه‌شنبه
88931907-88931906-88949186-88949185-88896386
-88896387-88896388-88896398-88896399
شماره تماس های مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
(ساختمان پزشکپور)
88904191-88897936-88897935-88897934 شماره تماس های معاونت بازرسی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
(ساختمان شهامتی )
تهران خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از خیابان زرتشت، کوچه پزشکپور، پلاک 23
تهران خیابان ولیعصر(عج)،  خیابان شهامتی، پلاک 33
آدرس
دبیرخانه برای ارسال فاکس: 88887103
88879461-021 الی 5 داخلی 1222 یا 2000
دبیرخانه
کارشناس های مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
کارشناس های بخش بازرسی
شماره داخلی نام و نام خانوادگی
121 سرکار خانم معصومه طارمی
122 سرکار خانم شیرازی
118 سرکار خانم صادقی
120 جناب آقای چراغی
105 جناب آقای دهقان
103 جناب آقای فرزانه
131 سرکار خانم تقوی
128 سرکار خانم شکوهی
109 سرکار خانم درستکار
102 جناب آقای صباغی
کارشناس های بخش نهادهای گواهی کننده
2006 سرکار خانم عباسپور
2007 سرکار خانم چنگیز عباسی
2001 جناب آقای فلاح
2009 جناب آقای جلیلوند
2006 سرکار خانم عباسپور