اطلاعیه ها

فراخوان دعوت به همکاری

1400/4/16 چهارشنبه
مرکز ملی تایید صلاحیت ایران با رسالت تکمیل بانک کارشناسان تخصصی خود از متخصصان داوطلب و افراد واجد شرایط در حوزه های ذیربط . . .
.
فراخوان دعوت به همکاری


  مرکز ملی تایید صلاحیت ایران با رسالت تکمیل بانک کارشناسان تخصصی خود از متخصصان داوطلب و افراد واجد شرایط در حوزه های ذیربط، دعوت به همکاری می نماید لطفا داوطلبان رزومه خود را مطابق فرم شماره NACI-F129 (NACI-F129 Application for Registration in the database of Assessors & Experts ) مندرج در سایت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به آدرس http://naciportal.isiri.gov.ir بخش مدارک سازمان های گواهی کننده تکمیل و تا تاریخ 1400/05/01برای این مرکز به آدرس الکترونیکیcb.naci@isiri.gov.ir  ارسال فرمایند، ضروری است مدارک اثبات کننده رزومه پیوست گردد.
  شایان ذکر است در صورت نقص مدارک، درخواست (رزومه) ارسالی بررسی نخواهد شد. در خصوص افراد پذیرفته شده مصاحبه های حضوری بعمل خواهد آمد و در صورت تایید، بررسی های لازم در راستای بی طرفی و عدم وجود تضاد منافع با فعالیت های مرکز بعمل خواهد آمد.
تشریح حوزه های ذیربط:
  سیستم مدیریت کیفیت (ایزو 9001:2015)- سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی (ایزو 45001:2018)- سیستم مدیریت زیست محیطی(ایزو 14001:2015)- سیستم مدیریت انرژی(ایزو 50001:2018)- سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی(ایزو 22000:2018)- سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی(ایزو 13485:2016) - سیستم مدیریت کیفیت جوش(ایزو 3834)- محصول (شامل مواد غذایی- نفت و تجیهزات نفتی- گاز- جوش- آلاینده های کشاورزی- پرتوی و هسته ای- ارگانیک- شیلات و آبزیان )
شرایط و الزامات اولیه:
  • داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته های فنی و مهندسی
  • داشتن حداقل 2 سال سابقه کاری مرتبط شامل تجربه ممیزی/ ممیزی داخلی- نماینده مدیریت - مشاور در استقرار سیستم های مدیریتی یا محصول- مدیر فنی- بازرس محصول و ...
  • آگاهی از فعالیت های مرکز ملی تایید صلاحیت و قوانین مربوط به آن
  • آگاهی در خصوص مراحل انجام فرآیند ارزیابی و استانداردهای مورد نیاز مرتبط
  • تخصص در استانداردهای مرتبط با حوزه فعالیت
  • آشنایی کامل به زبان انگلیسی
  • داشتن رفتار حرفه ای مطابق الزامات استاندارد ایزو 19011:2018
یاد آوری: در صورت داشتن پروانه کارشناسی استاندارد لطفا ارائه فرمایید.