اطلاعیه ها

اتمام مهلت ارزیابی های آزمایشگاهها بر اساس ویرایش ۲۰۰۵ استاندارد ISO/IEC ۱۷۰۲۵

1400/8/18 سه‌شنبه
.
پیرو اطلاع رسانی های قبلی در سالهای 1398 و 1399 درخصوص انجام کلیه ارزیابی های اعطا، تجدید و مراقبتی بر اساس ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025: 2017، به اطلاع می رساند مهلت ارزیابی های آزمایشگاهها بر اساس ویرایش 2005 استانداردISO/IEC 17025 به اتمام رسیده است و کلیه ارزیابی ها از ابتدای سال 1400 بر اساس ویرایش 2017 انجام می گردد و امکان ارزیابی بر اساس ویرایش 2005  وجود ندارد. لازم به ذکر است با هیچگونه درخواستی مبنی بر انجام ارزیابی بر اساس ویرایش 2005 موافقت نمی گردد و در صورت عدم همکاری آزمایشگاه با مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و همچنین پیمانکاران این مرکز در  انجام ارزیابی در موعد مقرر، پرونده آزمایشگاه جهت تصمیم گیری در کمیته تایید صلاحیت آزمایشگاهها مطرح خواهد گردید.