اطلاعیه ها

فراخوان مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران در ارتباط با بازنگری و توسعه بانک ارزیابان

1400/8/25 سه‌شنبه
مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران در نظر دارد در کلیه حوزه های فعالیت خود، اقدام به به روز آوری و توسعه بانک ارزیابان خود نماید.
.
مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران در نظر دارد در کلیه حوزه های فعالیت خود، اقدام به به روز آوری و توسعه بانک ارزیابان خود نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود نسبت به تکمیل فرم پیوست و همچنین ارسال مدارک و مستندات مندرج در فرم مذکور، حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری به آدرس ایمیل assessors.naci@isiri.gov.ir  اقدام نمایند.
یادآور می گردد:

 
  1. متقاضیان نسبت به تکمیل "فرم درخواست انتقال یا همکاری" اقدام نمایند.
  2. رزومه های ارسالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا در صورت تأیید در فعالیت های ارزیابی توسط مرکز ملی تأیید صلاحیت به کار گرفته خواهند شد.