اخبار

تصمیم گیری برای 16  آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون و اندازه شناسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

تصمیم گیری برای 16 آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون و اندازه شناسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

هشتمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون در تاریخ 1401/05/02 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با اعطاء گواهینامه برای 12 آزمایشگاه، ابطال گواهینامه برای 1 آزمایشگاه و تمدید(تغییر/افزایش/کاهش دامنه) گواهینامه برای 1 آزمایشگاه دیگر موافقت گردید. ضمنا با اعطاء گواهینامه برای 2 آزمایشگاه اندازه شناسی قانونی موافقت گردید. یادآوری: این خبر صرفا جهت اطلاع رسانی در پورتال مرکز تهیه شده است ملاک شروع فعالیت برای آزمایشگاهها، دریافت گواهینامه معتبر از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران می باشد.

1401/5/3 دوشنبه
12345678910...>>>