سه‌شنبه 9 خرداد 1402   08:29:49
معرفی ISO
1392/5/20 یکشنبه
1390/2/3 شنبه

سازمان بين‌المللي استاندارد ISO که مقر آن در ژنو مي‌باشد در 24 فوريه 1947 به منظور يکپارچه کردن تدوين استاندارد در سراسر جهان  ايجاد تسهيلات در تجارت بين‌المللي  حمايت از توليدکننده و مصرف‌کننده و توسعه همکاريهاي علمي  تکنولوژيکي  اقتصادي و ... با عضويت 25 کشور تاسيس شد. به دنبال پيوستن تدريجي ساير کشورهاي جهان  اين سازمان در حال حاضر داراي 132 عضو  شامل 90 عضو اصلي  34 عضو مکاتبه‌اي و 8 عضو مشترک مي‌باشد که موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از جمله اعضاي اصلي آن بوده و بافعاليت در کميته‌هاي فني ايزو  در تدوين استانداردهاي بين‌المللي مشارکت داشته و دارد. اين استاندرادها که تعداد آنها در حال حاضر 11950 مورد مي‌باشد توسط 2856 کميته و زيرکميته و بيش از سي‌هزار کارشناس تدوين گرديده‌اند.

کميته‌هاي فني که متشکل از اعضاي فعال (P-MEMBER) و اعضاي ناظر (O-MEMBER) مي‌باشند وظيفه دارند موضوعاتي را که تدوين استاندارد آنها ضروري به نظر مي‌رسد  بررسي و مطرح نمايند. پس از موافقت اعضا با موضوع پيشنهادي  مدارک علمي و فني مربوط (COMMITTEE DRAFT) تهيه و بين اعضاء (از جمله ايران) توزيع مي‌گردند که پس از انجام اصلاحات لازم به صورت پيش‌نويس استاندارد بين‌المللي (DRAFT INTERNATIONAL STANDARD) در مي‌آيند. پيش‌نويس‌هاي مذکور مجددا براي اعضاء فرستاده مي‌شوند تا پس از انجام آخرين اصلاحات به عمل آمده و تصويب نهايي به صورت استانداردهاي بين‌المللي مورد عمل قرار گيرند. درمراحل مختلف تدوين  اجلاسيه‌هايي براي بحث و تبادل نظر حضوري اعضا نسبت به پيش‌نويس مورد نظر در کشورهاي عضو ايزو تشکيل مي‌گردد و اعضاي فعال (P-MEMBER) نماينده يا نمايندگاني به اين جلسات اعزام مي‌دارند.

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در حال حاضر در 128 کميته و زير کميته عضو فعال(P) و در 101 کميته عضو ناظر (O) بوده و مسئوليت دبيرخانه کميته‌هاي فني شوينده‌ها (TC 91)  کودهاي شيميايي (TC 134)  فرآورده‌هاي بهداشتي و آرايشي (TC 217) و کميته فرعي واژه‌شناسي اطلاعات و اسناد (TC 46/SC3) را نيز به عهده دارد.

قابل ذکر است که مسئوليت دبيرخانه کميته‌هاي فني به يکي از اعضاي فعال (P-MEMBER) که داوطلب اين امر باشد واگذار مي‌گردد.

1392/5/20 یکشنبه