شنبه 19 آذر 1401   12:03:44
آزمایشگاهها->آزمایشگاههای کالیبراسیون تائید صلاحیت شده بر اساس استاندارد17025
جستجوی کاربر
آزمایشگاههای کالیبراسیون
سال
فرآیند تایید صلاحیت
نام استان
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
شماره تایید صلاحیت
اعتبار تایید تا تاریخ
کمیت

مرتب سازی u
180 رکورد
 • سال: 1401
  نام استان : کرمانشاه
  نام آزمایشگاه: آزمایشگاه معیار تراز یکان
  شماره انحصاری گواهینامه: 1821/NACI/Lab
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/08/10
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/08/09
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: تلفن و نمابر: تلفن: 38393400-083
  دورنگار : 38393400-083

  آدرس و کدپستی: کرمانشاه،گلستان ،بلوار مصطفی امامی ،چهار راه گلستان ، مجتمع فرید، طبقه 8 ،واحد 82
  کد پستی:6714763329

  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • سال: 1401
  نام استان : البرز
  نام آزمایشگاه: آزمایشگاه رایان سنجش آروین
  شماره انحصاری گواهینامه: 1828/NACI/Lab
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/08/22
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/08/21
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: تلفن و نمابر: تلفن: 34723754-026
  دورنگار : 34723754-026

  آدرس و کدپستی: کرج ،کمالشهر، بلوار شهید بهشتی، میدان شهید بهشتی، نبش خیابان فجر 15،برج توحید، پلاک 555، طبقه 4 ،واحد 11
  کد پستی:3199858325

  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • سال: 1401
  نام استان : خراسان رضوی
  نام آزمایشگاه: آزمایشگاه شرکت پژوهشگران ناظران شرق
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1116
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/04/06
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/04/05
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: ابعاد، دما، جرم، حجم، شیمی، فشار و وکیوم، نیرو و گشتاور، الکتریک
  تلفن و نمابر: 05138698297
  آدرس و کدپستی: مشهد بلوار صیاد شیرازی ، صیاد شیرازی 2، فاز تجاری مروارید
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • سال: 1401
  نام استان : یزد
  نام آزمایشگاه: مهر سنجش ایساتیس
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1192
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/06/29
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/06/28
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: تلفن و نمابر: 03537258353
  آدرس و کدپستی: یزد ،بلوار شهید صدوقی جنوبی بن بست دهم
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • سال: 1401
  نام استان : تهران
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1059
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/04/06
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/04/05
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: شیمی- دما- فشار- نورسنجی- صداسنجی - هود - جرم
  تلفن و نمابر: تلفن: 4 – 65566023- 021
  دورنگار : 65568362- 021

  آدرس و کدپستی: ایران، تهران، کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج، شهر قدس، بلوار شهید کلهر، کوچه پردیس، پلاک 74 ، طبقه 2 ، واحد 5
  کد پستی: 3754198906

  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
12345678910...>>>