اطلاعیه و فراخوان

شروع فرآیند تایید صلاحیت نهادهای متقاضی در دامنه های ۲۲ گانه بازرسی کالاهای صادراتی، وارادتی و داخلی
شروع فرآیند تایید صلاحیت نهادهای متقاضی در دامنه های ۲۲ گانه بازرسی کالاهای صادراتی، وارادتی و داخلی

شروع فرآیند تایید صلاحیت نهادهای متقاضی در دامنه های ۲۲ گانه بازرسی کالاهای صادراتی، وارادتی و داخلی

يكشنبه18تير1402
پذیرش درخواست تایید صلاحیت نهاد هاتی بازرسی در دامنه بازرسی خدمات پس از فروش لوازم خانگی  استاندارد 13629
پذیرش درخواست تایید صلاحیت نهاد هاتی بازرسی در دامنه بازرسی خدمات پس از فروش لوازم خانگی استاندارد 13629

پذیرش درخواست تایید صلاحیت نهاد هاتی بازرسی در دامنه بازرسی خدمات پس از فروش لوازم خانگی استاندارد 13629

شنبه10تير1402
مصوبات بیست و دومین کمیته تصمیم گیری (لغو اعتبار دوساله و چهار ماهه) مورخ 1401/10/04

مصوبات بیست و دومین کمیته تصمیم گیری(لغو اعتبار دوساله و چهار ماهه) مورخ 1401/10/04

با عنایت به مصوبات بیست و دومین کمیته تصمیم گیری مورخ 1401/10/04، به اطلاع کلیه آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون می رساند:

سه‌شنبه13دي1401

با عنایت به مصوبات بیست و دومین کمیته تصمیم گیری مورخ 1401/10/04، به اطلاع کلیه آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون می رساند:

12>>>