آخرین اخبار

شنبه1402/2/30

17:39:3

91

برای نخستین بار؛

ششمین اجلاس شورای تایید صلاحیت SMIIC به میزبانی جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود

با پیشنهاد رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در پنجمین اجلاس شورای تایید صلاحیتSMIIC AC  در کشور ترکیه، مقرر شد؛ ششمین اجلاس در جمهوری اسلامی ایران برگزار شود.

هدف از برگزاری این اجلاس، نهایی کردن زیرساخت های مورد نیاز برای شروع به فعالیت مجمع اسلامی تایید صلاحیت حلال (IFHAB )  می باشد.
علاوه بر جمهوری اسلامی ایران ، کشورهای کامرون، مصر، مراکش، اردن، مالزی، عربستان، تونس، ترکیه و امارات عضو اجلاس شورای تایید صلاحیت SMIIC هستند.
شایان ذکر است، این مهم برای نخستین بار از سوی یک کشور عضو اجلاس شورای تایید صلاحیت SMIIC پیشنهاد شده است .

پنجمین اجلاس شورای تایید صلاحیت  SMIIC از 17 تا 20 اردیبهشت در شهر استانبول ترکیه برگزار شد.