اخبار داخلی

بيشتر

يكشنبه1401/9/13

08:46:0

688

تصمیم گیری برای 17 آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

تصمیم گیری برای 17 آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

نوزدهمین كميته تاييد صلاحيت در زمینه آزمايشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون در تاریخ 1401/09/08 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت تصمیم گیری برای آزمایشگاه ها به شرح ذیل صورت پذیرفت.

نوزدهمین كميته تاييد صلاحيت در زمینه آزمايشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون در تاریخ 1401/09/08 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت تصمیم گیری برای آزمایشگاه ها به شرح ذیل صورت پذیرفت.
 1. شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب {آزمایشگاه فنی مکانیک خاک}(تجدید و گسترش دامنه)، زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
 2. آزمایشگاه ذغال های صنعتی ایران (اعطاء)، زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
 3. آزمایشگاه آریاک الکتریک (تمدید و تغییر دامنه)، زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
 4. آزمایشگاهآلومینای ایران (اعطاء)، زمینه فعالیت: شیمی
 5. آزمایشگاه به آزما آفرینان پارس کارا (رفع تعلیق تجدید و گسترش و کاهش دامنه)، زمینه فعالیت: غذایی و میکروبیولوژی
 6. آزمایشگاه یزد رنگ (اعطاء)، زمینه فعالیت: شیمی
 7. آزمایشگاه شرکت صنعتی آما (رفع تعلیق)، زمینه فعالیت: متالوژی
 8. آزمایشگاه آروین آزمای سرمد (تمدید و محدود شدن دامنه)، زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
 9. آزمایشگاه اسوه آسیا (اعطاء)، زمینه فعالیت: مهندسی پزشکی
 10. آزمایشگاه کندر (اعطاء)، زمینه فعالیت: شیمی
 11. آزمایشگاه پژوهشی صنعتی آبریزان مهر افزا (اعطاء)، زمینه فعالیت: غذایی
 12. آزمایشگاه دقت سنجش آزمون امیر کبیر (تمدید و تغییر دامنه)، زمینه فعالیت: متالوژی
 13. آزمایشگاه اپال پارسیان سنگان (اعطاء)، زمینه فعالیت: شیمی
 14. آزمایشگاه تعاونی خدماتی پارس ایمن سازان بام کویر (اعطاء)، زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
 15. آزمایشگاه صانع صنعت زرین کیان (اعطاء)، زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
 16. آزمایشگاه سپاهان پویه (اعطاء)، زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
 17. آزمایشگاهکاوش افزار سهند (تعلیق)، زمینه فعالیت: کالیبراسیون

 

تصاویر