نهادهای گواهی کننده

1396/5/31 سه‌شنبه

 
نهادهاي گواهي كننده محصول، اشخاص و سيستم مديريت

متقاضيان تاييد صلاحيت در زمينه صدور گواهينامه، در وهله اول بايد داراي موجوديت حقوقي رسمي ثبت شده بعنوان يك نهاد گواهي كننده با موضوع فعاليت مرتبط بوده، سپس

ضمن استقرار الزامات استاندارد های مرتبط مطابق مدارک و مستندات مندرج در صفحه اصلی لینک مدارک پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی نسبت به ارائه درخواست تاييد صلاحيت به

اين مركز اقدام نمايند
.

نهادهاي گواهي كننده سيستم مديريت، محصول و اشخاص متقاضي تاييد صلاحيت لازم است قبل از ارسال تقاضاي خود، موارد ذيل را در  بخش مدارک- سازمان های گواهی کننده مطالعه نمايند.
 
 • مدارک راهنما و روش های اجرایی و دستورالعمل های مندرج در این بخش نحوه انجام تایید صلاحیت و مراحل آن را بیان می کند.
 • تكاليف و اهم مقررات مركز ملي تاييد صلاحيت ايران مطابق الزامات استاندارد ISO/IEC17011
 • فرم جدول تعرفه هاي خدمات ارزيابي و تاييد صلاحيت مركز ملي تاييد صلاحيت ايران به شماره  NACI-F158
 • فرم پرسشنامه تاييد صلاحيت به شماره  NACI-F138
 • فرم چك ليست فرم گزارش چک لیست عملکرد نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت (Checklist ISO/IEC17021-1) NACI-143
 • فرم گزارش چک لیست  عملکرد نهادهای گواهی کننده محصول (Checklist ISO/IEC17065) NACI-F168
 • فرم گزارش چک لیست عملکرد نهادهای گواهی کننده اشخاص (Checklist ISO/IEC17024) NACI-F184
 • معیارهای تایید صلاحیت برای نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت  (Accreditation Criteria For MS Certification Bodies)  به شماره NACI-M05
 • معیارهای تایید صلاحیت برای نهادهای گواهی کننده محصول (Accreditation Criteria For Product Certification Bodies)  به شماره NACI-M06
 • معیارهای تایید صلاحیت برای نهادهای گواهی کننده اشخاص  (Accreditation Criteria For Persons Certification Bodies)  به شماره NACI-M12
 • خط مشي های مركز ملي تاييد صلاحيت ايران در ارتباط با نهادهای گواهی کننده
  نهادهاي گواهي كننده سيستم مديريت، اشخاص  و محصول پس از مطالعه موارد فوق، در صورت تمايل براي درخواست تاييد صلاحيت، جهت اثبات فعاليت و همچنين استقلال،

بيطرفي و عدم تعارض منافع فقط بعنوان يك نهادگواهي كننده براساس موجوديت حقوقي خود، نسبت به تكميل و ارسال فرم هاي زير به همراه پيوست هاي مربوطه، براي اين مركز اقدام نمايند
:


فرم پرسشنامه تاييد صلاحيت تكميل شده به همراه كليه مدارك و مستندات مورد اشاره در فرم مذكور شامل:
 • يك نسخه از نظامنامه
 • فرم چك ليست های تكميل شده
 • چارت سازماني
 • هرگونه مدارك و مستندات كه نشانگر انجام كامل فرآيند ارزيابي انطباق و صدور گواهينامه بر اساس استاندارد تائيد صلاحيت مرتبط توسط متقاضي
 • ليست كامل مدارك و مستندات
 • ليست مميزين (تمام وقت و پاره وقت)، بازرسين يا كارشناسان آزمايشگاهي(در صورت كاربرد)، كاركنان كليدي با عنوان ،رده فعاليت و تخصص
 • سایر مدارک و مستندات درخواستی مرکز ملی
 • تأييد دفتر/ نمايندگي در صورتي ميسر مي گردد كه نهاد گواهي كننده مركزي تقاضاي تأييد صلاحيت خود را به مركز ملي تأييد صلاحيت ايران (NACI) ارسال نمايد. در اين صورت متعاقب تأييد صلاحيت سازمان مركزي، آن دفتر/ نمايندگي نيز به تبع از تأييد لازم برخوردار خواهد شد.
 • لزوم داشتن سوابق كافي در ارتباط با انجام مميزي، تصميم گيري و صدور گواهينامه سيستم مديريت براساس استاندارد مربوطه توسط موسسه گواهي كننده الزامي است.
 • همچنين لازم به ذكر است پس ارسال مدارك مذكور توسط متقاضيان، فرآيند تاييد صلاحيت مطابق با ضوابط ملي و بين المللي صورت مي پذيرد.
 • دامنه شمول های تایید صلاحیت نهادهای گواهی کننده شامل اشخاص محصول- سیستم مدیریت (سیستم مدیریت: کیفیت- زیست محیطی- ایمنی و سلامت شغلی- ایمنی مواد غذایی- انرژی- تجهیزات پزشکی- کیفیت جوشکاری