لیست نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت تایید صلاحیت شده براساس استاندارد ISO/IEC 17021 در زمینه صدور گواهینامه استاندارد ISO 50001
جستجو نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت تایید صلاحیت شده براساس استاندارد ISO/IEC 17021 در زمینه صدور گواهینامه استاندارد ISO 50001
نام نهاد گواهی کننده
شماره گواهینامه
وضعیت گواهینامه
تاریخ صدور گواهینامه
خاتمه تاریخ اعتبار گواهینامه

مرتب سازی u
7 رکورد
رديف نام نهاد گواهی کنندهشماره گواهینامهوضعیت گواهینامهتاریخ صدور گواهینامهخاتمه تاریخ اعتبار گواهینامهزمینه فنیجزئیات بیشتر
1شرکت خدماتی بین المللی نوین آموز ثبات
NACI/113
معتبر
1400/11/20
1403/11/20
صنعت- سنگین
جزئیات بیشتر
2اس جی اس ایران لیمیتد
NACI/123
معتبر
1399/12/10
1402/12/09
صنعت‌ـ ‌سنگین
جزئیات بیشتر
3

جزئیات بیشتر
4شرکت مرزبان کیفیت
NACI/105
معتبر
1402/07/03
1405/07/02
صنعت‌ـ ‌سنگین ، صنعت-سبک تا متوسط
جزئیات بیشتر
5شرکت بیکران راهکار سعادت
NACI/119
معتبر
1401/05/09
1404/05/08
صنعت‌ـ ‌سبک تا متوسط ساختمان‌ها
جزئیات بیشتر
12>>>
شنبه 30 تیر 1403 07:36:26