دوشنبه 4 مهر 1401   12:10:51
جستجوی کاربر
آزمایشگاههای کالیبراسیون
سال
فرآیند تایید صلاحیت
نام استان
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
شماره تایید صلاحیت
اعتبار تایید تا تاریخ
کمیت

مرتب سازی u
 
سال: 1401
نام استان : فارس
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مهندسین مشاور ارم کنترل پردازان جنوب
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1747
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/03/09
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/03/08
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت: فشار دما و رطوبت
تلفن و نمابر: تلفن: 07136498404
دورنگار : 07136499606
آدرس و کدپستی: ایران ، فارس، شیراز، بلوار بعثت، کوچه 28، پلاک 29
کدپستی: 7184685413
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1401
نام استان : زنجان
نام آزمایشگاه: شرکت تام سنجش آزما
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1745
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/03/09
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/03/08
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت: فشار
تلفن و نمابر: تلفن: 33743169- 024
دورنگار : 33743169-024
آدرس و کدپستی: ایران، زنجان،شهرک قدس خیابان پنجم غربی، پلاک 56، واحد 1
کدپستی: 4516846885
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1401
نام استان : خوزستان
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه فنی و مهندسی آداک احداث توانیر
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1755
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/03/09
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/03/08
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت:
تلفن و نمابر: تلفن: 06132254498
دورنگار : 06132254498
آدرس و کدپستی: ایران- اهواز-کوی سلطان منش-بلوارنبوت-نبش خیابان 8 طالقانی
پلاک 70
کدپستی: 6174885475
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1401
نام استان : چهارمحال و بختیاری
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه اندیشه نگار نگین بهفام
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1749
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/03/09
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/03/08
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت: فشار- دما و رطوبت- جرم- حجم- شیمی
تلفن و نمابر: تلفن: 32278275-038
دورنگار : 32278275-038
آدرس و کدپستی: ایران، چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، چهارراه دروازه فارسان، مجتمع لاله، طبقه اول سالن C
کدپستی: 8816954945
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1401
نام استان : کرمانشاه
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه پیشگامان سنجش زاگرس
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1751
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/03/09
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/03/08
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت: ابعاد- فشار- گشتاور-تصحیح کننده حجم گاز طبیعی-دما-رطوبت-جرم-حجم-نیرو-شیمی- الکتریک
تلفن و نمابر: تلفن: 38254229- 083
دورنگار: 38254229- 083
آدرس و کدپستی: ایران،کرمانشاه، بلوار مصطفی امامی، نرسیده به چهارراه ارشاد، پلاک 259
کدپستی: 6714619579
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
12345678910...>>>