آزمایشگاه کالیبراسیون
جستجوی کاربر
آزمایشگاههای کالیبراسیون
سال
فرآیند تایید صلاحیت
نام استان
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
شماره تایید صلاحیت
اعتبار تایید تا تاریخ
کمیت

مرتب سازی u
200 رکورد
 • سال: 1403
  نام استان : تهران
  نام آزمایشگاه: فرتاک ایمن ویژن
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1696
  فرآیند تایید صلاحیت: تمدید و گسترش دامنه
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1400/11/12
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): 1403/02/04
  تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1403/11/11
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: دما،شبیه ساز دما(نشانگر)،فشار،گازسنجی
  تلفن و نمابر: تلفن: 88800705-021
  دورنگار : 45812414-021

  آدرس و کدپستی: ایران، تهران، بهجت آباد، خیابان مطهری، بین لارستان و میرزای شیرازی، نبش کوچه مرجان، پلاک 394، طبقه همکف
  کد پستی: 1596853313

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی : www.lab.fartakimen.com
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • سال: 1403
  نام استان : اصفهان
  نام آزمایشگاه: کیفیت آفرینان نواندیش سپاهان
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/319
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1391/05/25
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): 1403/02/23
  تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1406/02/23
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: الکتریکال،جرم،حجم،شیمی،ابعاد،دما،رطوبت،نیرو،گشتاور
  تلفن و نمابر: تلفن: 82- 32676280- 031
  دورنگار : 32649974- 031

  آدرس و کدپستی: اصفهان، خیابان هشت بهشت شرقی، ساختمان بهار، پلاک 211
  کد پستی:8157833811

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی : www.ecal.ir
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • سال: 1403
  نام استان : تهران
  نام آزمایشگاه: مهندسی نوآوران آزمون تسلا
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/2167
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1403/02/04
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1406/02/04
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: جرم،دما،رطوبت،حجم،شیمی
  تلفن و نمابر: تلفن: 88094942-021
  دورنگار : 22149117-021

  آدرس و کدپستی: ایران، تهران، شهرک غرب، بلوار شهید فرحزادی، کوچه ناخدا همتی، پلاک 51
  کد پستی: 1466919591

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی : www.Natesla.com
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • سال: 1403
  نام استان : تهران
  نام آزمایشگاه: تیما کالای تهران
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/623
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1393/11/04
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): 1403/02/04
  تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1406/02/04
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: گازسنجی
  تلفن و نمابر: تلفن: 88831955-021
  دورنگار : 88832298-021

  آدرس و کدپستی: ایران، تهران- خیابان دکتر مفتح شمالی، میدان هفت تیر -کوچه مشیری- پلاک 7
  کد پستی: 1588964811

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی : www.tima.ir
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • سال: 1403
  نام استان : تهران
  نام آزمایشگاه: پژوهشگاه رنگ
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/2168
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1403/02/04
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1406/02/04
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: شیمی
  تلفن و نمابر: تلفن: 22944184-021
  دورنگار : 22969775-021

  آدرس و کدپستی: ایران، تهران، بزرگراه شهید صیاد شیرازی، خروجی لویزان، ابتدای میدان حسین آباد، پلاک 55، پژوهشگاه رنگ
  کد پستی: 1668836471

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی : www. icrc.ac.ir
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
12345678910...>>>
شنبه 26 خرداد 1403 08:23:11