آزمایشگاه کالیبراسیون
جستجوی کاربر
آزمایشگاههای کالیبراسیون
سال
فرآیند تایید صلاحیت
نام استان
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
شماره تایید صلاحیت
اعتبار تایید تا تاریخ
کمیت

مرتب سازی u
199 رکورد
 • سال: 1403
  نام استان : تهران
  نام آزمایشگاه: پژوهشگاه رنگ
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/2168
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1403/02/04
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1406/02/04
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: شیمی
  تلفن و نمابر: تلفن: 22944184-021
  دورنگار : 22969775-021

  آدرس و کدپستی: ایران، تهران، بزرگراه شهید صیاد شیرازی، خروجی لویزان، ابتدای میدان حسین آباد، پلاک 55، پژوهشگاه رنگ
  کد پستی: 1668836471

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی : www. icrc.ac.ir
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • سال: 1402
  نام استان : خوزستان
  نام آزمایشگاه: نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‏های برق‏آبی خوزستان
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1341
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1402/12/27
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/12/27
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: الکتریک،دما،فشار
  تلفن و نمابر: تلفن: 33201046-061
  دورنگار : 33201046-061

  آدرس و کدپستی: ایران اهواز، گلستان، بلوار فروردین، خیابان اسفند، کوچه شهریور
  کد پستی:6135969999

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی : www.khpimc.com
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • سال: 1402
  نام استان : اصفهان
  نام آزمایشگاه: صنایع هواپیما سازی ایران
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/120
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1388/02/06
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): 1402/12/27
  تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/12/27
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: ابعاد،الکتریک،دما،فشار،نیرو،لودسل،شیمی
  تلفن و نمابر: تلفن: 45224965-031
  دورنگار : 45224965-031

  آدرس و کدپستی: ایران، اصفهان، شاهین شهر، شرکت هسا،
  کد پستی: 8337185493

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی : WWW.HESACO.IR
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • سال: 1403
  نام استان : البرز
  نام آزمایشگاه: شرکت دقیق آزمایان شیمی رابین
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1653
  فرآیند تایید صلاحیت: تمدید گسترش و کاهش دامنه
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1400/08/16
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): 1403/02/04
  تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1403/08/15
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: دما،جرم،شیمی،حجم،دور،رطوبت،ابعاد،فشار
  تلفن و نمابر: تلفن: 026-32750611
  دورنگار : 026-32750611

  آدرس و کدپستی: کرج ،بلوار شهید فهمیده، ،ساختمان یاران،طبقه اول واحد 2
  کد پستی: 3135686822

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی : www.shimirabin.com
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • سال: 1403
  نام استان : تهران
  نام آزمایشگاه: دقیق تجهیز خرم
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1405
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1399/04/17
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): 1403/02/04
  تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1406/02/04
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: گازسنجی
  تلفن و نمابر: تلفن: 88981020-021
  دورنگار: 88396927-021

  آدرس و کدپستی: ایران، تهران، میدان جهاد، خیابان شهید گمنام، پلاک ،18 طبقه اول
  کد پستی: 1414775583

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی:www.d-tajhiz.com
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
12345678910...>>>
پنجشنبه 3 خرداد 1403 17:02:31