آزمایشگاه کالیبراسیون
جستجوی کاربر
آزمایشگاههای کالیبراسیون
سال
فرآیند تایید صلاحیت
نام استان
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
شماره تایید صلاحیت
اعتبار تایید تا تاریخ
کمیت

مرتب سازی u
180 رکورد
 • سال: 1401
  نام استان : کرمانشاه
  نام آزمایشگاه: آزمایشگاه معیار تراز یکان
  شماره انحصاری گواهینامه: 1821/NACI/Lab
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/08/10
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/08/09
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: تلفن و نمابر: تلفن: 38393400-083
  دورنگار : 38393400-083

  آدرس و کدپستی: کرمانشاه،گلستان ،بلوار مصطفی امامی ،چهار راه گلستان ، مجتمع فرید، طبقه 8 ،واحد 82
  کد پستی:6714763329

  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • سال: 1401
  نام استان : البرز
  نام آزمایشگاه: آزمایشگاه رایان سنجش آروین
  شماره انحصاری گواهینامه: 1828/NACI/Lab
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/08/22
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/08/21
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: تلفن و نمابر: تلفن: 34723754-026
  دورنگار : 34723754-026

  آدرس و کدپستی: کرج ،کمالشهر، بلوار شهید بهشتی، میدان شهید بهشتی، نبش خیابان فجر 15،برج توحید، پلاک 555، طبقه 4 ،واحد 11
  کد پستی:3199858325

  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • سال: 1401
  نام استان : خراسان رضوی
  نام آزمایشگاه: آزمایشگاه شرکت پژوهشگران ناظران شرق
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1116
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/04/06
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/04/05
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: ابعاد، دما، جرم، حجم، شیمی، فشار و وکیوم، نیرو و گشتاور، الکتریک
  تلفن و نمابر: 05138698297
  آدرس و کدپستی: مشهد بلوار صیاد شیرازی ، صیاد شیرازی 2، فاز تجاری مروارید
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • سال: 1401
  نام استان : یزد
  نام آزمایشگاه: مهر سنجش ایساتیس
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1192
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/06/29
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/06/28
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: تلفن و نمابر: 03537258353
  آدرس و کدپستی: یزد ،بلوار شهید صدوقی جنوبی بن بست دهم
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • سال: 1401
  نام استان : تهران
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1059
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/04/06
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/04/05
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: شیمی- دما- فشار- نورسنجی- صداسنجی - هود - جرم
  تلفن و نمابر: تلفن: 4 – 65566023- 021
  دورنگار : 65568362- 021

  آدرس و کدپستی: ایران، تهران، کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج، شهر قدس، بلوار شهید کلهر، کوچه پردیس، پلاک 74 ، طبقه 2 ، واحد 5
  کد پستی: 3754198906

  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
12345678910...>>>
پنجشنبه 17 آذر 1401 11:21:57