سه‌شنبه 12 مهر 1401   01:53:03
جستجوی کاربر
آزمایشگاههای کالیبراسیون
سال
فرآیند تایید صلاحیت
نام استان
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
شماره تایید صلاحیت
اعتبار تایید تا تاریخ
کمیت

مرتب سازی u
 
سال: 1401
نام استان : تهران
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1059
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/04/06
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/04/05
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت: شیمی- دما- فشار- نورسنجی- صداسنجی - هود - جرم
تلفن و نمابر: تلفن: 4 – 65566023- 021
دورنگار : 65568362- 021
آدرس و کدپستی: ایران، تهران، کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج، شهر قدس، بلوار شهید کلهر، کوچه پردیس، پلاک 74 ، طبقه 2 ، واحد 5
کد پستی: 3754198906
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1401
نام استان : فارس
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مهندسین مشاور ارم کنترل پردازان جنوب
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1747
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/03/09
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/03/08
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت: فشار دما و رطوبت
تلفن و نمابر: تلفن: 07136498404
دورنگار : 07136499606
آدرس و کدپستی: ایران ، فارس، شیراز، بلوار بعثت، کوچه 28، پلاک 29
کدپستی: 7184685413
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1401
نام استان : زنجان
نام آزمایشگاه: شرکت تام سنجش آزما
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1745
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/03/09
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/03/08
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت: فشار
تلفن و نمابر: تلفن: 33743169- 024
دورنگار : 33743169-024
آدرس و کدپستی: ایران، زنجان،شهرک قدس خیابان پنجم غربی، پلاک 56، واحد 1
کدپستی: 4516846885
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1401
نام استان : خوزستان
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه فنی و مهندسی آداک احداث توانیر
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1755
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/03/09
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/03/08
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت:
تلفن و نمابر: تلفن: 06132254498
دورنگار : 06132254498
آدرس و کدپستی: ایران- اهواز-کوی سلطان منش-بلوارنبوت-نبش خیابان 8 طالقانی
پلاک 70
کدپستی: 6174885475
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1401
نام استان : چهارمحال و بختیاری
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه اندیشه نگار نگین بهفام
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1749
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/03/09
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/03/08
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت: فشار- دما و رطوبت- جرم- حجم- شیمی
تلفن و نمابر: تلفن: 32278275-038
دورنگار : 32278275-038
آدرس و کدپستی: ایران، چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، چهارراه دروازه فارسان، مجتمع لاله، طبقه اول سالن C
کدپستی: 8816954945
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
12345678910...>>>