آزمایشگاه کالیبراسیون
جستجوی کاربر
مجوز دیدن نمونه از موجودیت را نداريد!
آزمایشگاههای کالیبراسیون
سال
فرآیند تایید صلاحیت
نام استان
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
شماره تایید صلاحیت
اعتبار تایید تا تاریخ
کمیت

مرتب سازی u
161 رکورد
 • سال: 1402
  نام استان : قزوین
  نام آزمایشگاه: آترین شیمی مهر
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/ 1967
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1402/05/01
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/05/01
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: دما - رطوبت - فشار -حجم - جرم - ابعادی- شیمی
  تلفن و نمابر: تلفن: 91007310-028
  دورنگار : 91007310-028

  آدرس و کدپستی: ایران، قزوین،میدان جانبازان،خیابان ایران، بین خیابان پیروزی و کوچه فجر11، ساختمان نارون، طبقه ی اول، واحد 3
  کدپستی: 1464776643

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی : www.atrinshimi.com
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • سال: 1402
  نام استان : تهران
  نام آزمایشگاه: خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1953
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1402/04/04
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/04/04
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: شیمی
  تلفن و نمابر: تلفن: 42269 -021
  دورنگار: 88335171-021

  آدرس و کدپستی: ایران، تهران، خیابان کارگرشمالی، روبروی بیمارستان قلب تهران ، خیابان شکراله، پلاک 82، ساختمان پرتو، طبقه چهارم
  کد پستی: 1413914683

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی: www.prds.ir
  توضیحات:
 • سال: 1402
  نام استان : آذربایجان شرقی
  نام آزمایشگاه: تراکتورسازی ایران
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1912
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1402/02/16
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/02/16
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: ابعاد ، گشتاور ، فشار ،
  تلفن و نمابر: تلفن: 34296507-041
  دورنگار : ۳۴۲۴۵۸۵۷-041

  آدرس و کدپستی: ایران، تبریز، جاده سردرود، مجتمع تراکتورسازی ایران
  کدپستی: ۵۱۹۷۸۱۵۸۶۳

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی : www.itmco.ir
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • سال: 1402
  نام استان : خراسان رضوی
  نام آزمایشگاه: پویا سنجش شرق
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1909
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1402/02/05
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/02/05
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: ابعاد، فشار ، دما،شیمی ، جرم ، الکتریک
  تلفن و نمابر: تلفن: 35021863-051
  دورنگار : 35021864-051

  آدرس و کدپستی: ایران- مشهد-بلوار وکیل آباد – وکیل آباد 79-خیابان پژوهش – پلاک 40
  کدپستی: 9189833177

  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • سال: 1401
  نام استان : یزد
  نام آزمایشگاه: پایشگران دقیق به آزما چغارت
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1889
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/12/07
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/12/06
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: ابعاد ، جرم ، دورسنجی ، الکتریک ،
  تلفن و نمابر: تلفن: 31453504- 035
  دورنگار : 31453504-035

  آدرس و کدپستی: ایران، یزد، بافق ،آهنشهر خیابان پارک پلاک 4
  کد پستی: 8975133373

  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
12345678910...>>>
پنجشنبه 6 مهر 1402 15:10:03