آزمایشگاه کالیبراسیون
جستجوی کاربر
آزمایشگاههای کالیبراسیون
سال
فرآیند تایید صلاحیت
نام استان
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
شماره تایید صلاحیت
اعتبار تایید تا تاریخ
کمیت

مرتب سازی u
179 رکورد
 • سال: 1402
  نام استان : آذربایجان شرقی
  نام آزمایشگاه: تراکتورسازی ایران
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1912
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1402/02/16
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/02/16
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: ابعاد ، گشتاور ، فشار ،
  تلفن و نمابر: تلفن: 34296507-041
  دورنگار : ۳۴۲۴۵۸۵۷-041

  آدرس و کدپستی: ایران، تبریز، جاده سردرود، مجتمع تراکتورسازی ایران
  کدپستی: ۵۱۹۷۸۱۵۸۶۳

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی : www.itmco.ir
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • سال: 1402
  نام استان : خراسان رضوی
  نام آزمایشگاه: پویا سنجش شرق
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1909
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1402/02/05
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/02/05
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: ابعاد، فشار ، دما،شیمی ، جرم ، الکتریک
  تلفن و نمابر: تلفن: 35021863-051
  دورنگار : 35021864-051

  آدرس و کدپستی: ایران- مشهد-بلوار وکیل آباد – وکیل آباد 79-خیابان پژوهش – پلاک 40
  کدپستی: 9189833177

  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • سال: 1399
  نام استان : اصفهان
  نام آزمایشگاه: شرکت کالای الکتریک
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1417
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1399/05/21
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): 1401/10/04
  تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1402/05/20
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: فشار ، دما
  تلفن و نمابر: تلفن: 88331233- 021
  دورنگار : 88331233- 021

  آدرس و کدپستی: ایران، اصفهان، کاشان، کیلومتر 35 جاده قدیم نطنز
  کدپستی:1431753945

  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • سال: 1401
  نام استان : یزد
  نام آزمایشگاه: پایشگران دقیق به آزما چغارت
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1889
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/12/07
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/12/06
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: ابعاد ، جرم ، دورسنجی ، الکتریک ،
  تلفن و نمابر: تلفن: 31453504- 035
  دورنگار : 31453504-035

  آدرس و کدپستی: ایران، یزد، بافق ،آهنشهر خیابان پارک پلاک 4
  کد پستی: 8975133373

  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • سال: 1401
  نام استان : خراسان جنوبی
  نام آزمایشگاه: شرکت کویر تایر
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1880
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/11/23
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/11/22
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: ابعاد، الکتری، دما، نیرو، فشار ، حجم، جرم
  تلفن و نمابر: 05632255444
  آدرس و کدپستی: خراسان جنوبی بیرجند کیلومتر 11 جاده بیرجند کرمان شرکت کویر تایر
  کد پستی : 1558845511

  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
12345678910...>>>
چهارشنبه 10 خرداد 1402 08:14:34