آزمایشگاه کالیبراسیون
جستجوی کاربر
آزمایشگاههای کالیبراسیون
سال
فرآیند تایید صلاحیت
نام استان
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
شماره تایید صلاحیت
اعتبار تایید تا تاریخ
کمیت

مرتب سازی u
193 رکورد
 • سال: 1402
  نام استان : تهران
  نام آزمایشگاه: مهندسی دقت گستر تجهیز
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/2108
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1402/11/17
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/11/17
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: گازسنجی
  تلفن و نمابر: تلفن: 44894763-021
  دورنگار : 0982144429382

  آدرس و کدپستی: ایران، تهران، میدان پونک، بلوار شهید فلاح زاده، خیابان شهید اورک، خیابان چهارم، پلاک 2، طبقه 3
  کدپستی: 1469683744

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی : www.deghatgostar.com
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • سال: 1402
  نام استان : تهران
  نام آزمایشگاه: آزمون سنجش ابزار
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/197
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1398/08/01
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): 1402/11/17
  تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/11/17
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: دما-رطوبت-فشار-نیرو-گشتاور-جرم-ابعاد-الکتریک-حجم-شیمی-سختی سنجی
  تلفن و نمابر: تلفن: 44445009-021
  دورنگار : 44445009-021

  آدرس و کدپستی: ایران، تهران ،بزرگراه اشرفی اصفهانی ،بلوار پونک ،پلاک 32
  کد پستی: 1469944583

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی : www.asa-calibration.co
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • سال: 1402
  نام استان : آذربایجان شرقی
  نام آزمایشگاه: بازرگانی و صنعتی رسا گستر آذر
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/2109
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1402/11/17
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/11/17
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: دما-رطوبت-فشار-نیرو-گشتاور-جرم-ابعاد-الکتریک-حجم و شیمی
  تلفن و نمابر: تلفن: 06- 34467105-041
  دورنگار: 34465810-041

  آدرس و کدپستی: ایران، تبریز، خیابان لاله، شهرک شهید باکری، کوی صبا، پلاک 21.
  کدپستی: ۵۱۷۶۶۳۳۵۹۵

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی: www.rga-calibration.ir
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • سال: 1402
  نام استان : چهارمحال و بختیاری
  نام آزمایشگاه: اندیشه نگار نگین بهفام
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1749
  فرآیند تایید صلاحیت: تمدید و تغییر دامنه
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/03/09
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): 1402/12/09
  تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/03/08
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: فشار-دما-جرم-حجم-شیمی-فلو-دور
  تلفن و نمابر: تلفن: 03832285824
  دورنگار: 03832285826

  آدرس و کدپستی: ایران، چهارمحال بختیاری، مبرآباد شرقی، بلوار امام خمینی،ساختمان پردیس پارک علم و فناوری،طبقه سوم، واحد 309
  کدپستی: 8815663615

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی: www.ANNBLAB.ir
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • سال: 1402
  نام استان : تهران
  نام آزمایشگاه: شتاب کار
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1206
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1402/06/19
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/06/19
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): کمیت: ابعاد-نیرو-گشتاور-فشار
  تلفن و نمابر: تلفن: 44527144-021
  دورنگار: 44502838-021

  آدرس و کدپستی: ایران، تهران، کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج، خیابان شانزدهم، پلاک 10
  کد پستی : 1389798411

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی: www.shetabkar.com
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
12345678910...>>>
جمعه 31 فروردین 1403 05:12:53