لیست نمایش اطلاعات کاربر
لطفا اطلاعات فیلد مورد نظر خود را جهت جستجو وارد نمایید.
سال
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
زمینه فعالیت
شماره گواهینامه
اعتبار گواهینامه تا تاریخ
استان
فرآیند تایید صلاحیت
افزایش اعتبار تا تاریخ (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 )
دامنه در دسته بندی

مرتب سازی u
963 رکورد
 • 1. سال: 1402
  استان: قزوین
  نام آزمایشگاه: گروه تولیدی مهرام
  زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی، دسته بندی
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1978
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1402/05/08
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/05/08
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 32229187-32223435-028 دورنگار : 32222435- 028
  آدرس و کدپستی: ایران، قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان ابن سینا،
  خیابان حکمت دوم،کارخانه مهرام
  کد پستی: 3431973977

  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • 2. سال: 1402
  استان: بوشهر
  نام آزمایشگاه: جهان آزمای بوشهر
  زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1977
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1402/05/08
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/05/08
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 33343595-077 دورنگار: 33343596-077
  آدرس و کدپستی: ایران، بوشهر، چهار راه ولیعصر (عج الله)،کوچه قائم 16،
  جنب پست بانک
  کد پستی: 7514647663

  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • 3. سال: 1402
  استان: مازندران
  نام آزمایشگاه: کارخانجات تولیدی گاز اکسیژن طبرستان
  زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1958
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1402/04/04
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/04/04
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 32383156-011 دورنگار: 32383156-011
  آدرس و کدپستی: ایران، مازندران، بابلسر،کیلومتر 9 جاده بابل ،
  جنب شرکت مازی نور
  کد پستی: 4745111775

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی : oxijen_babol@yahoo.com
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • 4. سال: 1402
  استان: یزد
  نام آزمایشگاه: مجتمع صنایع غذایی شیر رضا
  زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1971
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1402/05/08
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/05/08
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 37275780- 035 دورنگار : 71057558- 021
  آدرس و کدپستی: ایران، یزد،شهرک صنعتی،فاز 3،بلوار لادن،لادن 3
  کد پستی : 8947184859

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی : www.shirreza.com
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • 5. سال: 1402
  استان: آذربایجان شرقی
  نام آزمایشگاه: صنایع نوید موتور
  زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1972
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1402/05/08
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/05/08
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 343282288-041 دورنگار: 34328299-
  آدرس و کدپستی: تبریز جاده آذر شهر شهرک صنعتی سلیمی بلوک 37/2 قطعه 11
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
12345678910...>>>
سه‌شنبه 11 مهر 1402 23:10:24