لیست نمایش اطلاعات کاربر
لطفا اطلاعات فیلد مورد نظر خود را جهت جستجو وارد نمایید.
سال
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
زمینه فعالیت
شماره گواهینامه
اعتبار گواهینامه تا تاریخ
استان
فرآیند تایید صلاحیت
افزایش اعتبار تا تاریخ (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 )
دامنه در دسته بندی

مرتب سازی u
937 رکورد
 • 1. سال: 1402
  استان: تهران
  نام آزمایشگاه: پیشگامان معماری آریا
  زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1955
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1402/04/04
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/04/04
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 56901959-021 دورنگار: 86058381-021
  آدرس و کدپستی: ایران، تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار خواجه نصیرالدین طوسی، شقایق 4، پلاک 1
  کد پستی: 1834171394

  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • 2. سال: 1402
  استان: یزد
  نام آزمایشگاه: صنایع فخار یزد
  زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1958
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1402/04/11
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/04/11
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 35245516-035 دورنگار : 35245517-035
  آدرس و کدپستی: ایران، یزد، بلوار 22 بهمن، جنب بانک تجارت
  کد پستی: 8917635357

  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • 3. سال: 1402
  استان: تهران
  نام آزمایشگاه: طرح آفرینان هزاره امید
  زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی ، غذایی و کشاورزی، شیمی
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1269
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1402/04/18
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/04/18
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 71400836-021(داخلی 5172( دورنگار: 71400836-021
  آدرس و کدپستی: ایران، تهران،رباط کریم، میدان شهید آبشناسان،آمادگاه شهید مظفر
  پست الکترونیک: سایت اینترنتی : www.taha-ce.com
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • 4. سال: 1402
  استان: اصفهان
  نام آزمایشگاه: نوین ایده صدر سپاهان
  زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1946
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1402/03/28
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/03/28
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 34473275- 031 دورنگار: 34473275- 031
  آدرس و کدپستی: ایران، اصفهان، خیابان چمران، خیابان شاهد، کوچه شکیب
  کد پستی: 8149947488

  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • 5. سال: 1402
  استان: زنجان
  نام آزمایشگاه: پاک حیات کیمیا پارس
  زمینه فعالیت: شیمی
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1969
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1402/05/08
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/05/08
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 35365000-024 دورنگار : 35365999-024
  آدرس و کدپستی: ایران، ابهر، شهرک صنعتی شریف، پلاک 72
  کد پستی: 4561145494

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی : www.hayat.com
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
12345678910...>>>
یکشنبه 2 مهر 1402 14:28:38