یکشنبه 10 مهر 1401   17:00:42
فرم
لیست نمایش اطلاعات کاربر
لطفا اطلاعات فیلد مورد نظر خود را جهت جستجو وارد نمایید.
سال
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
زمینه فعالیت
شماره گواهینامه
اعتبار گواهینامه تا تاریخ
استان
فرآیند تایید صلاحیت
افزایش اعتبار تا تاریخ (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 )
دامنه در دسته بندی

مرتب سازی u
 
سال: 1401
استان: تهران
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکز پژوهش متالورژی رازی
زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
شماره انحصاری گواهینامه: 145/NACI/Lab
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/02/07
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/02/06
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
تلفن و نمابر: تلفن: 46831570-021 دورنگار : 46831597-021
آدرس و کدپستی: ایران، تهران، کیلومتر 21 جاده مخصوص کرج، جنب نفت پارس، ورودی شهر قدس (سرخه حصار)، بلوار حاج قاسم اصغری، خیابان فرنان، پلاک 8
کد پستی: 3753146171
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1401
استان: اصفهان
نام آزمایشگاه: شرکت عمران گستر نقش جهان
زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
شماره انحصاری گواهینامه: 1787/NACI/Lab
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/05/20
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/05/19
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
تلفن و نمابر: تلفن: 52622009 -031 دورنگار : 52622009- 031
آدرس و کدپستی: ایران، اصفهان،شهرستان لنجان، بخش فولاد شهر، شهر فولاد شهر، محله بی 2 بی ،3 بلوار برادران شهید ملکی، خیابان فرعی ،6 پلاک 15.3 گاراژ تجاری معتمدی، طبقه همکف ، واحد 65
کد پستی:8491713834
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1401
استان: مرکزی
نام آزمایشگاه: شرکت تولیدی و صنعتی گاز اکسیژن سامان اراک
زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
شماره انحصاری گواهینامه: 1733/NACI/Lab
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/02/07
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/02/06
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
تلفن و نمابر: تلفن: 2-34130880-086 دورنگار : 34130676 - 086
آدرس و کدپستی: ایران، اراک، شهرک صنعتی شماره یک، بلوار اصلی
کدپستی: 3819953599
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1401
استان: کرمانشاه
نام آزمایشگاه: شرکت پارس آزمون زاگرس
زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
شماره انحصاری گواهینامه: 1788/NACI/Lab
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/05/20
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/05/19
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
تلفن و نمابر: تلفن: 34238688- 083 دورنگار : 34238688 -083
آدرس و کدپستی: ایران،کرمانشاه، کارمندان، ایستگاه چهارم، کوی خرداد، پلاک 1
کد پستی:6715766311
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1401
استان: خراسان شمالی
نام آزمایشگاه: شرکت کشت و صنعت مزرعه سبز خرم
زمینه فعالیت: بسته بندی
شماره انحصاری گواهینامه: 1777/NACI/Lab
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/04/12
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/04/11
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
تلفن و نمابر: تلفن: 31431122- 058 دورنگار : 36460538- 058
آدرس و کدپستی: ایران، خراسان شمالی،کیلومتر 5 جاده فاروج به شیروان،
جنب روستای برگرد
کد پستی:9487183182
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
12345678910...>>>