لیست نمایش اطلاعات کاربر
لطفا اطلاعات فیلد مورد نظر خود را جهت جستجو وارد نمایید.
سال
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
زمینه فعالیت
شماره گواهینامه
اعتبار گواهینامه تا تاریخ
استان
فرآیند تایید صلاحیت
افزایش اعتبار تا تاریخ (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 )
دامنه در دسته بندی

مرتب سازی u
1178 رکورد
 • 1. سال: 1402
  استان: آذربایجان غربی
  نام آزمایشگاه: کیمیا پژوه
  زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی - میکروبیولوژی
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/2156
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1402/12/21
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/12/21
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 34247797-044 دورنگار: 34247797-044
  آدرس و کدپستی: ایران، منطقه آزاد ماکو، ماکو، بلوار شهید قنبری، بالاتر از CNG
  کد پستی: 5861696664

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی :
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • 2. سال: 1402
  استان: خراسان رضوی
  نام آزمایشگاه: معیار گستر آریا
  زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی - میکروبیولوژی-بسته بندی
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1204
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1402/12/08
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/12/08
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 35421169- 051 دورنگار : 35421168 - 051
  آدرس و کدپستی: ایران، خراسان رضوی ، مشهد ، شهرک صنعتی توس ، شهرک علم و فناوری بیوتکنولوژی و علوم صنایع غذایی
  کد پستی: 9185163347

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی :
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • 3. سال: 1402
  استان: تهران
  نام آزمایشگاه: جویا بهنود
  زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی - میکروبیولوژی
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/2135
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1402/12/08
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/12/08
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 57416022 -021 دورنگار: 57416022 - 021 – داخلی 333
  آدرس و کدپستی: ایران، تهران- بزرگراه آزادگان- احمدآباد مستوفی- میدان پارسا- انتهای خیابان انقلاب- سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران- واحد علم و فناوری پردیس- سالن 28
  کد پستی: 3313193692

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی: www.jouyanehbood.com
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • 4. سال: 1402
  استان: البرز
  نام آزمایشگاه: پارس آزمای البرز
  زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی - میکروبیولوژی
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/912
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1402/12/21
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/12/21
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 02634939094-02634939193 دورنگار : 02634943195
  آدرس و کدپستی: استان البرز،کرج ،به سمت فردیس، سرحدآباد، قبل از پل شهید سلطانی، جنب اتو گالری خشایار
  پست الکترونیک: سایت اینترنتی : www.pars-azma.com
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • 5. سال: 1402
  استان: خراسان رضوی
  نام آزمایشگاه: آزمایشگاه سورن تک توس
  زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی،سموم - میکروبیولوژی و بیولوژی-شیمی
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/2212
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1402/08/14
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/08/14
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 05135424821 دورنگار : 05135424822
  آدرس و کدپستی: مشهد – شهرک صنعتی توس – انتهای شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق کشور – ساختمان سورن تک توس
  پست الکترونیک: سایت اینترنتی : sorentt.ir
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
12345678910...>>>
شنبه 26 خرداد 1403 08:35:27