لیست نمایش اطلاعات کاربر
لطفا اطلاعات فیلد مورد نظر خود را جهت جستجو وارد نمایید.
سال
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
زمینه فعالیت
شماره گواهینامه
اعتبار گواهینامه تا تاریخ
استان
فرآیند تایید صلاحیت
افزایش اعتبار تا تاریخ (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 )
دامنه در دسته بندی

مرتب سازی u
1145 رکورد
 • 1. سال: 1403
  استان: تهران
  نام آزمایشگاه: لوله و پروفیل سپنتا تهران
  زمینه فعالیت: متالورژی
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1385
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1399/03/19
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): 1403/02/23
  تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1406/02/23
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 021-66250483-6 دورنگار : 021-66250478
  آدرس و کدپستی: ایران،تهران،کیلومتر 9 بزرگراه فتح،خیابان باقری
  کد پستی: 1379857115

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی: http://www.sepanta-tehran.com
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • 2. سال: 1403
  استان: کردستان
  نام آزمایشگاه: کاردان صنعت ممتاز بدر قروه
  زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/2230
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1403/03/01
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1406/03/01
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 09181707075 دورنگار : 08735249377
  آدرس و کدپستی: ایران، استان کردستان، شهرستان قروه، بخش مرکزی، شهرک امام خمینی، میدان امیر کبیر، خیابان پایین جاده، پلاک 0، طبقه همکف، واحد5.
  کد پستی: 6661793446

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی :
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • 3. سال: 1403
  استان: خراسان شمالی
  نام آزمایشگاه: مهسان سپهر آزما نوید خراسان شمالی
  زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/2229
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1403/03/01
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1406/03/01
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 05837232355 دورنگار : 05837232366
  آدرس و کدپستی: ایران،خراسان شمالی،اسفراین،بلوار شهید بهشتی،خیابان صنایع،جنب مرکز معاینه فنی
  کد پستی: 9661996151

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی :
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • 4. سال: 1403
  استان: خراسان رضوی
  نام آزمایشگاه: تکان آزمون گستران آژند
  زمینه فعالیت: مکانیک
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/2264
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1403/04/10
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1406/04/10
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 09157346657 دورنگار : -
  آدرس و کدپستی: ایران، خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 10 جاده فریمان ، تپه سلام، خیابان امام رضا 1
  کد پستی: 9167161608

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی : http://taginspection.ir
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • 5. سال: 1402
  استان: البرز
  نام آزمایشگاه: آزمون گاز البرز
  زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی - برق و الکترونیک
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/961
  فرآیند تایید صلاحیت: تمدید و تغییر دامنه
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1396/02/16
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): 1402/12/15
  تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/01/22
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 32557284 - 026 دورنگار: 32546412 - 026
  آدرس و کدپستی: ایران، البرز، کرج، بلوار کاج، پلاک 435، واحد 5.
  کد پستی: 3155614468

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی: www.azmoongas.com
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
12345678910...>>>
پنجشنبه 28 تیر 1403 13:40:07