پنجشنبه 14 مهر 1401   04:14:41
فرم
لیست نمایش اطلاعات کاربر
لطفا اطلاعات فیلد مورد نظر خود را جهت جستجو وارد نمایید.
سال
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
زمینه فعالیت
شماره گواهینامه
اعتبار گواهینامه تا تاریخ
استان
فرآیند تایید صلاحیت
افزایش اعتبار تا تاریخ (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 )
دامنه در دسته بندی

مرتب سازی u
 
سال: 1401
استان: خراسان رضوی
نام آزمایشگاه: شرکت نوآوران آب آزمای شرق
زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
شماره انحصاری گواهینامه: 1728/NACI/Lab
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/02/07
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/02/06
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
تلفن و نمابر: تلفن: 37630758- 051 دورنگار : 37630758-051
آدرس و کدپستی: ایران، مشهد، خیابان خیام شمالی 32- کوچه غلامی 2/1،
پلاک22
کد پستی:9196735153
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1401
استان: آذربایجان شرقی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه شرکت صنایع رنگ و رزین آرکو
زمینه فعالیت: شیمی
شماره انحصاری گواهینامه: 1721/NACI/Lab
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/04/06
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/04/05
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
تلفن و نمابر: تلفن: 34328191-041 دورنگار : 34328191-041
آدرس و کدپستی: ایران، تبریز ،کیلومتر 35جاده آذر شهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی، خیابان 30متری سوم جنوبی
کد پستی:5375184963
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1401
استان: اصفهان
نام آزمایشگاه: شرکت مهرگان آزمون هشت بهشت
زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
شماره انحصاری گواهینامه: 1776/NACI/Lab
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/04/12
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/04/11
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
تلفن و نمابر: تلفن: 33381424- 031 دورنگار : 33381424- 031
آدرس و کدپستی: ایران، اصفهان، محله برزان، خیابان صمدیه غربی، کوچه12،
پلاک 149، ساختمان جام جم، طبقه منفی یک
کد پستی:8187676870
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1401
استان: البرز
نام آزمایشگاه: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
زمینه فعالیت: پلیمر
شماره انحصاری گواهینامه: 1796/NACI/Lab
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/05/20
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/04/19
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
تلفن و نمابر: تلفن : ۴۴۷۸۷٠٠٠ دورنگار : 44787076
آدرس و کدپستی: ایران، کرج، کیلومتر 15 آزادراه تهران، بلوار پژوهش و فناوری
کد پستی: 13115-14977
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1401
استان: زنجان
نام آزمایشگاه: شرکت یاسین شیمی ققنوس
زمینه فعالیت: شیمی
شماره انحصاری گواهینامه: 1770/NACI/Lab
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/03/18
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/03/17
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
تلفن و نمابر: تلفن: 35582106- 024 دورنگار : 35582106- 024
آدرس و کدپستی: ایران ،زنجان، خرمدره،شهرک صنعتی خرمدره، خ نگین 9
کد پستی: 4571138419
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
12345678910...>>>