لیست نمایش اطلاعات کاربر
لطفا اطلاعات فیلد مورد نظر خود را جهت جستجو وارد نمایید.
سال
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
زمینه فعالیت
شماره گواهینامه
اعتبار گواهینامه تا تاریخ
استان
فرآیند تایید صلاحیت
افزایش اعتبار تا تاریخ (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 )
دامنه در دسته بندی

مرتب سازی u
980 رکورد
 • 1. سال: 1402
  استان: تهران
  نام آزمایشگاه: انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران
  زمینه فعالیت: شیمی
  شماره انحصاری گواهینامه: 344/NACI/Lab
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1402/01/27
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/01/27
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 26714581-021 دورنگار : 26714327
  آدرس و کدپستی: تهران- خیابان شریعتی- ابتدای پاسداران-جنوب بزرگراه همت- کوچه اعلائی- پلاک 20
  کد پستی:1661965815

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی : www.dhci.org
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • 2. سال: 1402
  استان: بوشهر
  نام آزمایشگاه: پالایش قیر کسری
  زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی ،نفت و فراورده های نفتی ، شیمی
  شماره انحصاری گواهینامه: 1923/NACI/Lab
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1402/02/10
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/02/10
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 32577035-076 دورنگار: 32577035-076
  آدرس و کدپستی: ایران، بندرعباس ،شهرک صنعتی خلیج فارس
  کد پستی: 7934174731

  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • 3. سال: 1402
  استان: کرمانشاه
  نام آزمایشگاه: محور سازان زاگرس
  زمینه فعالیت: خودرو و نیرو محرکه
  شماره انحصاری گواهینامه: 1896/NACI/Lab
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1402/01/27
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/01/27
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 9 -34306066-083 دورنگار: 34281495-083
  آدرس و کدپستی: ایران،کرمانشاه،کیلومتر 5جاده سنندج ،شهرک صنعتی ،خیابان رازی، واحد 4
  کد پستی: 6738114489

  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • 4. سال: 1402
  استان: تهران
  نام آزمایشگاه: فرنام بسپار
  زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
  شماره انحصاری گواهینامه: 1915/NACI/Lab
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1402/02/05
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/02/05
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 36427055- 021 دورنگار: 36427055- 021
  آدرس و کدپستی: ایران،تهران، جاده خاوران، بعد از پلیس راه شریف آباد، شهرک صنعتی عباس آباد، انتهای بلوار ابن سینا، خیابان کوشاوران، کوی ۱۲، شماره۲۵۷۴
  کد پستی: 3393173647

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی: www.farnambaspar.om
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • 5. سال: 1402
  استان: کردستان
  نام آزمایشگاه: آزمایشگاه کانیا نور برزین زاگرس-تعلیق
  زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
  شماره انحصاری گواهینامه: 1856/NACI/Lab
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: تعلیق
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/10/04
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/10/03
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 34269573-087 دورنگار :34269550-087
  آدرس و کدپستی: ایران، کردستان ،بانه ،شهرک صنعتی، خیابان چهارم ،پلاک D8
  کدپستی: 6699148157

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی : www.kanyalab.com
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات: تعلیق مطابق نامه به شماره 64917 مورخ 1402/03/07.
12345678910...>>>
چهارشنبه 10 خرداد 1402 14:45:00