لیست نمایش اطلاعات کاربر
لطفا اطلاعات فیلد مورد نظر خود را جهت جستجو وارد نمایید.
سال
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
زمینه فعالیت
شماره گواهینامه
اعتبار گواهینامه تا تاریخ
استان
فرآیند تایید صلاحیت
افزایش اعتبار تا تاریخ (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 )
دامنه در دسته بندی

مرتب سازی u
908 رکورد
 • 1. سال: 1401
  استان: اصفهان
  نام آزمایشگاه: آزمایشگاه کهن خاک آیریک
  زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
  شماره انحصاری گواهینامه: 1857/NACI/Lab
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/10/04
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/10/03
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 33442529- 031 دورنگار : 33442529- 031
  آدرس و کدپستی: ایران، اصفهان، خیابان کاوه، ابتدای خیابان ابوریحان، مسجد جواد الائمه
  کدپستی:8193853392

  پست الکترونیک: kohankhakayrik.blogfa.com
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • 2. سال: 1401
  استان: تهران
  نام آزمایشگاه: شرکت سالم سنجش ماشین
  زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
  شماره انحصاری گواهینامه: 1844/NACI/Lab
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/09/13
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/09/12
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 56515926-021 دورنگار : 56515926-021
  آدرس و کدپستی: ایران، تهران،کهریزک، قلعه نو چمن، انتهای بلوار گلها،
  سمت راست، پشت منبع آب، پلاک 13
  کدپستی: 1818350074

  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • 3. سال: 1401
  استان: تهران
  نام آزمایشگاه: شرکت آب منطقه ای تهران
  زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی
  شماره انحصاری گواهینامه: 1876/NACI/Lab
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/11/06
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/11/05
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: 02188951662
  آدرس و کدپستی: تهران بلوار کشاورز خیابان عبدالله زاده شرکت آب منطقه ای تهران طبقه همکف
  1415615441

  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • 4. سال: 1401
  استان: اصفهان
  نام آزمایشگاه: آزمایشگاه آراد صدر سپاهان
  زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
  شماره انحصاری گواهینامه: 1867/NACI/Lab
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/10/04
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/10/03
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 34620632-031 دورنگار : 34620632-031
  آدرس و کدپستی: ایران، اصفهان ، بخش مرکزی ، محله منتظرالمهدی ، کوچه جمعه بازار ، بلوار بعثت ، پلاک 203
  کدپستی:8197884416

  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • 5. سال: 1401
  استان: خراسان رضوی
  نام آزمایشگاه: آزمایشگاه نوین کامپوزیت صدرا
  زمینه فعالیت: پلیمر
  شماره انحصاری گواهینامه: 1871/NACI/Lab
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/10/11
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/10/10
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 8-32400340 -051 دورنگار : 32400349 - 051
  آدرس و کدپستی: ایران، مشهد، شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوری برتر،
  خیابان صنعت 11، پلاک 282
  کد پستی:9355133849

  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
12345678910...>>>
پنجشنبه 3 فروردین 1402 11:57:18