لیست نمایش اطلاعات کاربر
لطفا اطلاعات فیلد مورد نظر خود را جهت جستجو وارد نمایید.
سال
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
زمینه فعالیت
شماره گواهینامه
اعتبار گواهینامه تا تاریخ
استان
فرآیند تایید صلاحیت
افزایش اعتبار تا تاریخ (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 )
دامنه در دسته بندی

مرتب سازی u
960 رکورد
 • 1. سال: 1402
  استان: مازندران
  نام آزمایشگاه: کارخانجات تولیدی گاز اکسیژن طبرستان
  زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1958
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1402/04/04
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/04/04
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 32383156-011 دورنگار: 32383156-011
  آدرس و کدپستی: ایران، مازندران، بابلسر،کیلومتر 9 جاده بابل ،
  جنب شرکت مازی نور
  کد پستی: 4745111775

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی : oxijen_babol@yahoo.com
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • 2. سال: 1402
  استان: یزد
  نام آزمایشگاه: مجتمع صنایع غذایی شیر رضا
  زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1971
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1402/05/08
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/05/08
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 37275780- 035 دورنگار : 71057558- 021
  آدرس و کدپستی: ایران، یزد،شهرک صنعتی،فاز 3،بلوار لادن،لادن 3
  کد پستی : 8947184859

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی : www.shirreza.com
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • 3. سال: 1402
  استان: آذربایجان شرقی
  نام آزمایشگاه: صنایع نوید موتور
  زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1972
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1402/05/08
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/05/08
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 343282288-041 دورنگار: 34328299-
  آدرس و کدپستی: تبریز جاده آذر شهر شهرک صنعتی سلیمی بلوک 37/2 قطعه 11
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • 4. سال: 1402
  استان: خراسان رضوی
  نام آزمایشگاه: هانا زیست بینالود
  زمینه فعالیت: میکروبیولوژی
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1989
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1402/05/29
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/05/29
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 35590472-051 دورنگار: 35590472-051
  آدرس و کدپستی: ایران، استان خراسان رضوی، مشهد، ابتدای جادهه طرقبه،
  امام رضا21، کوچه یاس ،پلاک21
  کد پستی: 9178836143

  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • 5. سال: 1402
  استان: سیستان و بلوچستان
  نام آزمایشگاه: مهندسی مشاور به آزمای زاهدان
  زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
  شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1991
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1402/05/29
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/05/29
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 33226713- 33226709-054 دورنگار: 33229925-054
  آدرس و کدپستی: ایران، زاهدان ،خیابان بهشتی 15، میلان اول،
  سمت راستف پلاک 12
  کد پستی: 9813753716

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی: behazmaa@yahoo.com
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
12345678910...>>>
یکشنبه 9 مهر 1402 20:50:13