لیست نمایش اطلاعات کاربر
لطفا اطلاعات فیلد مورد نظر خود را جهت جستجو وارد نمایید.
سال
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
زمینه فعالیت
شماره گواهینامه
اعتبار گواهینامه تا تاریخ
استان
فرآیند تایید صلاحیت
افزایش اعتبار تا تاریخ (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 )
دامنه در دسته بندی

مرتب سازی u
1025 رکورد
 • 1. سال: 1401
  استان: تهران
  نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تدبیرکوشان نوآور پارس
  زمینه فعالیت: خودرو و نیرو محرکه
  شماره انحصاری گواهینامه: 1822/NACI/Lab
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/08/10
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/08/09
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 1-40448600- 021 دورنگار: 1-40448600- 021
  آدرس و کدپستی: تهران، شهران شمالی، بزرگراه شهید آبشناسان، پلاک 43، واحد 36
  کد پستی:1478738110

  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • 2. سال: 1401
  استان: خوزستان
  نام آزمایشگاه: آزمایشگاه کپسول آزمون خوزستان
  زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
  شماره انحصاری گواهینامه: 1825/NACI/Lab
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/08/18
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/08/17
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 3- 32907070-061 دورنگار : 32907070-061
  آدرس و کدپستی: اهواز، شهرک صنعتی شماره 3 ،خیابان اندیشه، شماره پلاک 528
  کد پستی: 6177863170

  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • 3. سال: 1401
  استان: کرمان
  نام آزمایشگاه: شرکت پارس حیات کویر
  زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
  شماره انحصاری گواهینامه: 1793/NACI/Lab
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/05/20
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/05/19
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 33386408-034 دورنگار : 33386409-034
  آدرس و کدپستی: ایران،کرمان، شهرک صنعتی خضراء. خیابان هفدهم. فرعی 18/2
  کد پستی: 7617199714

  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • 4. سال: 1401
  استان: خوزستان
  نام آزمایشگاه: آزمایشگاه دانش آزمون پرهام جنوب
  زمینه فعالیت: غذایی، کشاورزی
  شماره انحصاری گواهینامه: 1802/NACI/Lab
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/05/30
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/05/29
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: 061-33321615
  آدرس و کدپستی: اهواز فرهنگ شهر خیابان ساعی 7 کوچه امنیت 2 پلاک 13
  6133873386

  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • 5. سال: 1401
  استان: البرز
  نام آزمایشگاه: آزمایشگاه رایان رشد افزار
  زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
  شماره انحصاری گواهینامه: 1820/NACI/Lab
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/08/10
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): 1404/08/09
  تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/08/09
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 32- 34760428-026 دورنگار : 34760489-026
  آدرس و کدپستی: ایران، کرج،کیلومتر 6 اتوبان کرج- قزوین، شهرک صنعتی بهارستان، خیابان گلستان ششم شرقی، خیابان تاکستان جنوبی، پلاک 3/193
  کد پستی:1197995700

  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
12345678910...>>>
چهارشنبه 9 آذر 1401 21:25:59