لیست نمایش اطلاعات کاربر
لطفا اطلاعات فیلد مورد نظر خود را جهت جستجو وارد نمایید.
سال
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
زمینه فعالیت
شماره گواهینامه
اعتبار گواهینامه تا تاریخ
استان
فرآیند تایید صلاحیت
افزایش اعتبار تا تاریخ (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 )
دامنه در دسته بندی

مرتب سازی u
884 رکورد
 • 1. سال: 1401
  استان: کرمانشاه
  نام آزمایشگاه: آزمایشگاه صنایع الکتریکی پارس حفاظ
  زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
  شماره انحصاری گواهینامه: 1834/NACI/Lab
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/08/29
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/08/28
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 34279997- 083 دورنگار: 34271494- 083
  آدرس و کدپستی: ایران ،کرمانشاه،کیلومتر 5 جاده سنندج
  کد پستی:٦٧٣٨١٣١٢٢٢

  پست الکترونیک: سایت اینترنتی :www.parsfanal.com
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • 2. سال: 1401
  استان: زنجان
  نام آزمایشگاه: شرکت تولیدات کانسارهای افرا
  زمینه فعالیت: شیمی- غذایی و کشاورزی
  شماره انحصاری گواهینامه: 1859/NACI/Lab
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/10/04
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/10/03
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 33433537- 024 دورنگار : 33433537- 024
  آدرس و کدپستی: ایران، زنجان-شهرستان سلطانیه-شهرک صنعتی شهید باهنر-شرکت تولیدات کانسار های افرا
  کدپستی:4551136385

  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • 3. سال: 1393
  استان: کرمان
  نام آزمایشگاه: آوند پلاست کرمان
  زمینه فعالیت: شمی و پلیمر
  شماره انحصاری گواهینامه: 640/NACI/Lab
  فرآیند تایید صلاحیت: تجدید
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1393/10/13
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): 1396/12/19
  تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1399/12/18
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): 1401/12/18
  تلفن و نمابر: 03413420140
  آدرس و کدپستی: شهرک صنعتی خضرا
  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • 4. سال: 1401
  استان: یزد
  نام آزمایشگاه: آزمایشگاه نوین سیچ سرام پارس
  زمینه فعالیت: شیمی
  شماره انحصاری گواهینامه: 1832/NACI/Lab
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/08/29
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/08/28
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 35279064-035 دورنگار : 35279060-035
  آدرس و کدپستی: یزد، شهر زارچ، شهرک صنعتی ولیعصر زارچ،
  کوچه (نیک بسپار)، خیابان جنبش
  کد پستی: 8941993570

  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
 • 5. سال: 1401
  استان: تهران
  نام آزمایشگاه: شرکت شیمی دارو کوثر
  زمینه فعالیت: شیمی و دارویی
  شماره انحصاری گواهینامه: 1740/NACI/Lab
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/02/26
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/02/25
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): تلفن و نمابر: تلفن: 66923141- 021 دورنگار : 66571899- 021
  آدرس و کدپستی: تهران، میدان توحید، خیابان ستارخان، کوثر یکم ،
  پلاک 24
  کد پستی:1457784631

  فایل مربوطهDownload
  توضیحات:
12345678910...>>>
دوشنبه 10 بهمن 1401 17:58:14