دوشنبه 4 مهر 1401   13:36:44
فرم
لیست نمایش اطلاعات کاربر
لطفا اطلاعات فیلد مورد نظر خود را جهت جستجو وارد نمایید.
سال
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
زمینه فعالیت
شماره گواهینامه
اعتبار گواهینامه تا تاریخ
استان
فرآیند تایید صلاحیت
افزایش اعتبار تا تاریخ (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 )
دامنه در دسته بندی

مرتب سازی u
 
سال: 1401
استان: خراسان شمالی
نام آزمایشگاه: شرکت کشت و صنعت مزرعه سبز خرم
زمینه فعالیت: بسته بندی
شماره انحصاری گواهینامه: 1777/NACI/Lab
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/04/12
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/04/11
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
تلفن و نمابر: تلفن: 31431122- 058 دورنگار : 36460538- 058
آدرس و کدپستی: ایران، خراسان شمالی،کیلومتر 5 جاده فاروج به شیروان،
جنب روستای برگرد
کد پستی:9487183182
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1400
استان: البرز
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه آزمون سنجش آروند
زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر و تجهیزات پزشکی
شماره انحصاری گواهینامه: 1774/NACI/Lab
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1400/12/24
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1403/12/23
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
تلفن و نمابر: تلفن: 88099459-021 دورنگار : 88099459-021
آدرس و کدپستی: ایران، البرز، کرج، کمالشهر، شهرک صنعتی بهارستان، گلستان 1، پلاک 202
کدپستی: 3197996643
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1401
استان: مازندران
نام آزمایشگاه: شرکت تولیدی سیم و کابل آمل
زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
شماره انحصاری گواهینامه: 1783/NACI/Lab
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/05/02
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/05/01
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
تلفن و نمابر: تلفن: 2-44203201- 011 دورنگار : 2-44203201- 011
آدرس و کدپستی: ایران،آمل،شهرک صنعتی امام زاده عبداله، فاز یک
کد پستی: 4616159493
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1401
استان: اصفهان
نام آزمایشگاه: شرکت آمایش بتن آراد
زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
شماره انحصاری گواهینامه: 1765/NACI/Lab
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/03/18
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/03/17
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
تلفن و نمابر: تلفن: 42221420- 031 دورنگار : 42221420- 031
آدرس و کدپستی: ایران، اصفهان، تیران، خیابان امام خمینی،
خیابان 12 اردیبهشت، نبش 20 متری آزادی
کد پستی:8531933173
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1397
استان: کرمان
نام آزمایشگاه: شرکت مهندسی تردد راهنما
زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
شماره انحصاری گواهینامه: 1164/NACI/Lab
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1397/06/10
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): 1401/05/20
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/05/19
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
تلفن و نمابر: کد پستی:7635168489 تلفن: 33228495- 034
آدرس و کدپستی: ایران،کرمان، ابتدای جاده جوپار، شهرک صنعتی شماره یک، خیابان یاس، پلاک 18
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
12345678910...>>>